Bæredygtigt potentiale

Få fremtidssikret din forretningsmodel

Covid-19, ekstreme vejrforhold i Europa, voldsomme skovbrande og flere andre episoder har fået mange virksomheder til at se indad og overveje, hvordan deres forretning kan drives mere bæredygtigt og være bedre sikret i forhold til fremtidige globale kriser. 

Vi tilbyder et service-check af jeres forretningsmodel, hvor vi med erfaring og ekspertise i bæredygtige forretningsmodeller dykker ned i jeres virksomhed og giver jer et bud på: 

– hvad I skal gøre mere af, 
– hvad I skal gøre mindre af, 
– og hvilke muligheder og potentiale, som I med fordel kan gøre brug af. 

Igennem en halv dags workshop klæder vi ledelsen i jeres virksomhed på til at identificere det bæredygtige potentiale, eksekvere på en ny forretningsmodel og agere mere agilt i en uforudsigelig verden.

Vi slutter forløbet af med at levere en rapport med alle vores observsationer, ideer og research, så I kan udvikle videre på egen hånd og fortsætte med at bevæge jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning