Bæredygtigt potentiale

Få fremtidssikret din forretningsmodel

Genstarten efter Covid-19 giver alle virksomheder er en unik mulighed for at se indad, og tage stilling til hvordan deres forretning kan drives mere bæredygtigt – og dermed være bedre sikret ifht. fremtidige globale kriser. 

Her vil vi med erfaring og ekspertise i bæredygtige forretningsmodeller og -organisationsdesign, klæde ledelsen i jeres virksomhed på til at udvikle og eksekvere på en ny forretningsmodel og agere mere agilt i en uforudsigelig verden.

Helt konkret starter vores forløb med en dags observation i virksomheden, hvor vi møder virksomhedens nøglepersoner og udarbejder en vurdering af de muligheder og potentialer, som vi ser. 

Herefter afholder vi 1 dags workshop med ledelse og øvrige nøglepersoner, hvor vi med værktøjer fra organisationsteori, adfærdsdesign og kundeorienteret innovation arbejder videre med det bæredygtige forretningspotentiale og prioriterer retningen for den nye forretningsmodel baseret på vores Bæredygtige Business Model Canvas. 

Afslutningsvist, rådgiver vi ledelsen i konkret implementering af de foreslåede handlingsplaner.

Lige nu kan du få dette forløb i din virksomhed sponsoreret af Industriens Fond. Industriens Fond har valgt at sponsorere forløbet for 12 virksomheder, som ønsker at fremtidssikre deres virksomheder efter Covid-19.