Blog Posts

Er biodiversitet virksomhedens ansvar?

Hvordan rimer biodiversitet på virksomheders samfundsansvar? Ikke særligt godt, hvis man skriver et digt. Rigtig godt, hvis man tænker på virksomheders afhængighed af naturen og de begrænsede ressourcer, som kan få store konsekvenser for virksomhedernes fremtidige evne til at drive en sund forretning.  Biodiversitet er i nyere tid gået fra at være et farverigt tema, […]

Read More
Er LCA relevant for jer?

Når I skal vælge mellem to produkter, hvilket er så mest miljøvenligt? Når I skal vælge nye materialer til et produkt, hvilket skader så miljøet mindst? Det kan være svært, hvis ikke umuligt at vide. Det er her LCA kommer ind i billedet. Livscyklusvurderinger (LCA) er noget der i stigende grad snakkes om rundt omkring […]

Read More
Et gensidigt, værdiskabende samarbejde

”Verden er ét sammenhængende, cirkulært økosystem”. Sådan indleder forfatterne Xenia Duffy, CEO i zeal, og Maria Shubhra Ovesen, tilknyttet rådigver i zeal, bogen “Isbjerget og de bæredygtige bundlinjer”, som vi har fået trykt ved vores lokale trykkeri – Ecograf. Bogen er blevet til i samarbejde med trykkeriets dygtige folk, og er et eksempel på, hvordan […]

Read More
En 4-dages arbejdsuge styrker den menneskelige bundlinje

Hvad er et godt arbejdsliv? Det spørgsmål stiller jeg jævnligt mig selv, fordi jeg er optaget af, hvordan jeg bruger min tid bedst muligt. Derfor har jeg med stor begejstring læst bogen Brænd Hamsterhjulet – guide til et lykkeligt arbejdsliv af Pernille Garde Abildgaard. Bogen er et glimrende bevis på, at mange danske virksomheder og medarbejdere er begyndt at […]

Read More
Earth Overshoot Day: hyldest, håb og handling

Solskin, plusgrader, kvidrende fugle og spirende blomster. Vi nærmer os slutningen af marts, og bevæger man sig bare lidt uden for kontorbygningernes vægge, mærker man tydeligt, at vi er nået til foråret. Desværre betyder det også for Danmarks vedkommende, at vi skal til at fejre vores “Country Overshoot Day”, som i år falder den 28. […]

Read More
6 veje til mindre spild

Siden 2012 har affaldsmængderne i Danmark været støt stigende. I erhvervet udgjorde affald fra bygge- og anlægsbranchen i 2019 5 mio. ton, svarende til 40 pct. af det samlede affald. Samme år producerede det øvrige erhverv i Danmark 4,2 mio. ton affald, hvilket udgjorde 33 % af den samlede affaldsmængde. Det er derfor oplagt at […]

Read More
Vi skal sammen forebygge stress

De fleste af os har mere energi og mere overskud, når vi har det godt og er i balance. Når vi er dér, præsterer vi også bedre på vores arbejdsplads. Mennesker der udsættes for stress, bliver negativt påvirket på deres evne til at tænke, lære, løse problemer og holde opmærksomheden. Undersøgelser viser, at vores intelligens […]

Read More
Den sunde kantine og de sunde bundlinjer

Vidste du, at over 60 % af den arbejdende/studerende befolkning har adgang til en kantine? Af dem spiser en fjerdedel i kantinen dagligt. Så der er god mulighed for, at virksomheder kan hjælpe deres medarbejdere og uddannelsesinstitutioner deres studerende, godt i gang med sundere kostvaner ved at sørge for, at der serveres grønnere, mere planterige […]

Read More
Coronaresistente SMV’er

Projekt Reboot SMVEn gruppe forskere på AU’s Institut for Virksomhedsledelse har, med støtte fra Industriens Fond, undersøgt, hvordan de danske små og mellemstore virksomheder indtil videre har klaret sig gennem pandemien. I projekt ‘Reboot SMV’, der har indsamlet data fra næsten 2000 danske SMV’er, har man identificeret en række tendenser som har gjort virksomheder særligt robuste, […]

Read More
Bruger I ‘bæredygtig’ korrekt?

Det kan være svært at vide, hvordan man bruger ordet ‘bæredygtig’ rigtigt. Før i tiden brugte man betegnelsen ’bæredygtig’ om et frugttræ, der var stærkt nok til at bære æbler flere sæsoner i træk. I dag er udtrykket blevet lidt mere kompliceret, og der eksisterer ikke nogen entydig definition af ordet.  I daglig tale er det måske et mindre problem, men det kan komme til at koste dyrt, hvis I anvender ordet forkert i jeres markedsføring. For at […]

Read More