Kursus i Organisations-design

Lær hvordan man designer og ændrer organisationen, så den passer til strategien.

Lær hvordan man designer og ændrer organisationen, så den passer til strategien.

Forskning i forholdet mellem organisationsdesign og målopfyldelse viser, at ca. 30 procent af variationen i resultat kan forklares med det valgte organisatoriske design (Obel, 1993; Doty et al., 1993; Burton et al., 2002; Volberda et al., 2012). Det er derfor vigtigt at få designet organisationen rigtigt. ”Dårlig organisatorisk design og struktur resulterer i forvirring inden for roller, mangel på koordinering mellem funktioner, manglende deling af ideer og langsom beslutningstagning og giver unødvendig kompleksitet, stress og konflikt” (Corkindale, 2011).

Kurset bygger på Burton, Richard M., Børge Obel, and Dorthe Døjbak Håkonsson. Organizational design: A step-by-step approach. Cambridge University Press, 2020. fourth edition

Nu i sin fjerde udgave er bogen den definitive trin-for-trin-guide til hvordan man designer en organisation. Baseret på informationsbehandlingsteori præsenterer bogen en holistisk, multi-kontingens model af organisationen. Bogen behandler grundlæggende elementer i traditionelle og nye organisatoriske former, herunder selvorganiserende, digitale og bæredygtige organisationer. Design processen opdeles i syv grundlæggende trin: (1) Evaluering af mål, (2) vurdering af strategi, (3) analyse af struktur, (4) vurdering af processer og mennesker, ( 5) Analyse af koordinering, kontrol og incitamenter, (6) Design af arkitekturen og (7) Implementering af arkitekturen. Bogen er en ideel guide til ledere eller ledere, der er interesseret i at vurdere deres organisation og tage skridt til at re-designe den til succes.

Kurset leveres som:

  1. 1- 2 timers inspirationsforedrag
  2. et-dag kursus
  3. to dages kursus, der inkluderer arbejde med design af egen virksomhed

Inspirationsforedraget kan leveres med fokus på

  1. Design af den bæredygtige virksomhed.
  2. Design af den digitale virksomhed

Underviser

Børge Obel,

Organizational Design Expert. Advisor. Professor. International Speaker. Author.