zeal - sustainable strategy - since 1980

Fremtidssikret bestyrelse

Vi klæder bestyrelser på til at regne på virksomhedens tre bundlinjer, vurdere risici og potentialer og sikre rettidig omhu i omstillingen.

Med godkendelsen af CSDDD’s §25 skal direktions- og bestyrelsesmedlemmer som en del af deres ledelsesforpligtelse, tage hensyn til konsekvenserne af deres beslutninger for bæredygtighedsspørgsmål, herunder menneskerettigheder, klimaændringer og miljømæssige konsekvenser på kort, mellemlang og lang sigt.

Vi underviser i de vigtigste principper og værktøjer for bæredygtig forretningsudvikling og demonstrerer hvordan I identificerer de vigtigste handlinger, som skal sættes i værk i jeres organisation

Bæredygtig forretningsudvikling er en udvidelse af traditionel forretningsudvikling, som bidrager til en regenerativ og redistribueret økonomi og sikrer et trygt og retfærdigt socialt fundament for alle. Fremtidens virksomheder skaber værdi for samfund og planet igennem cirkulære fællesskaber og synergier i partnerskaber på tværs af industri, geografi, og produkt-/servicekategori.

FORSKNING AFSLØRER DYB MANGEL PÅ GRØN VIDEN I SELSKABER

Børsen 3. marts – 2023

Bestyrelser for C25-selskaber er ikke rustet til den grønne omstilling. Det er den klare konklusion fra et stort forskningprojekt på CBS. Bestyrelserne har ifølge lektor Kristjan Jensen “bekymrende få færdigheder og kompetencer”, der kan modstå risici inden for miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Skriv eller ring til os, så sammensætter vi gerne en workshop, der matcher jeres bestyrelse. Et bestyrelsesforløb hos os kan give jer et markant kompetenceløft, som hjælper jeres virksomhed med at navigere sikkert og samvittighedsfuldt på den korte, mellemlange og lange bane.