Med verdensmålene som pejlemærke

Workshop: Kan bæredygtighed og FN’s verdensmål lede til merværdi og innovation i virksomhedens strategi og udvikling?

Vi tager jer gennem verdensmålenes historie, baggrund og formål, og viser jer, hvordan I kan arbejde med målene i udviklingen af jeres virksomhed. Vi gør målene konkrete, relevante og giver jer praktiske eksempler på, hvordan arbejdet med bæredygtig udvikling kan inspirere, motivere og bidrage til måder at skabe værdi for verden med jeres virksomhed.