zeal - sustainable strategy - since 1980

BNP

BNP er en forkortelse for bruttonationalprodukt som er værdien af et lands samlede produktion.

Det dækker over alle varer landet laver og tjenester som for eksempel lægebesøg og undervisning. Tal til udregning af BNP kommer fra mange kilder på forskellige tidspunkter. Tal fra hele landet samles ind. Det er et kæmpe regnestykke som giver os det bedste bud på landets økonomiske tilstand.

Vi kan bruge BNP til at se, hvordan det går med et lands økonomi.