zeal - sustainable strategy - since 1980

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

De 17 verdensmål berører verdens økonomiske, menneskelige og miljømæssige udfordringer, som vi skal finde løsninger på, før vi bliver en bæredygtig verden.

Målene 1-6 vedrører planetens menneskelige bundlinje.

Målene 7-12 vedrører den økonomiske bundlinje – fra et makroniveau, hvor vi ser på at skabe merværdi for alle.

Målene 13-17 vedrører den miljømæssige bundlinje – hvor vi ser miljø som et makroniveau der vedrører hele planetens økosystemer.

De 17 verdensmål kaldes også “Sustainable Devolopment Goals” også forkortet SDG og oversættes til “mål for bæredygtig udvikling.”