FN’s Verdensmål for bæredygtig Udvikling

« Back to Glossary Index

De 17 verdensmål berører verdens økonomiske, menneskelige og miljømæssige udfordringer, som vi skal finde løsninger på, før vi bliver en bæredygtig verden.

Målene 1-6 vedrører planetens Menneskelige bundlinje

<span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">De fleste virksomheder består i dag i meget høj grad af mennesker. Mennesker, som driver virksomheden, mennesker som udvikler og producerer produktet eller servicen i virksomheden, mennesker, som producerer materialer eller services til virksomheden, mennesker som leverer produktet eller servicen ud til slutbrugeren, mennesker som køber produktet eller servicen. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Det handler altså ikke kun om de mennesker, som er inde i virksomheden, men om alle de mennesker som påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens drift. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Set oppefra er det samlede billede af involverede mennesker meget komplekst. Derfor er det vigtigt for en bæredygtig virksomhed at forholde sig til den menneskelige bundlinje i alle virksomhedens enkelte transaktioner. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Det kan være en idé at lave et simpelt mindmap, som illustrerer hvem der påvirkes af en given aktivitet, internt såvel som eksternt. Er det en negativ eller positiv påvirkning? Hvilke parametre kan vi ændre på? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Du bør derudover forholde dig til spørgsmål som for eksempel: tilbyder vores leverandører deres medarbejdere gode ansættelsesforhold og hvordan kan vi påvirke det? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Giver vi plads til alle typer af mennesker i vores virksomhed, og er der nogle mennesker som vi særligt vil gøre plads til? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvilke forhold tilbyder vi vores medarbejdere økonomisk, helbredsmæssigt og socialt? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan påvirker vi vores kunder? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan kan vi skabe merværdi for dem med vores produkt eller service? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan påvirker vi vores lokalsamfund og kan/vil vi gøre mere? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Er der perspektiver, religioner, kulturer, nationaliteter, som kan være relevante for vores virksomhed, som ikke er repræsenteret i vores organisation?</span></span>
" target="_blank" >menneskelige bundlinje.

Målene 7-12 vedrører den Økonomiske bundlinje

" target="_blank" >økonomiske bundlinje – fra et makroniveau, hvor vi ser på at skabe merværdi for alle.

Målene 13-17 vedrører den Miljømæssige bundlinje

<span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Alle virksomheder påvirker miljøet på den ene eller anden </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW264142826 BCX9">måde</span><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">. Det gælder uanset om du producerer et fysisk produkt, leverer en online service, en digital platform, om du har en butik eller om du fysisk kommer ud til dine kunder. </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">En bæredygtig virksomhed forholder sig til sin miljøpåvirkning og tager aktivt stilling til, hvordan man kan afbøde eller afhjælpe påvirkningen. </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Først skal du se på hvordan tilblivelsen af dit produkt påvirker miljøet. Bliver produktet produceret af råmaterialer – altså nye materialer som tages fra naturen – eller af genbrugte materialer? Hvordan behandles materialerne under tilblivelsen? Hvordan produceres produktet? Hvor meget CO2 forbrændes og hvor meget energi forbruges? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Hvis du leverer en digital platform eller service, hvilke energikilder er du så afhængig af for at kunne levere din service? Hvis du har en butik, hvor får du så elektricitet fra, hvordan sorterer du dit affald, hvor køber du dit interiør? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Du skal også se på geografien i dine aktiviteter. Hvordan og hvor langt bliver materialerne transporteret før det ankommer til din produktion/butik/webshop? Hvordan og hvor langt bliver det færdige produkt transporteret ud til kunden?</span></span><span class="TextRun Underlined SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9"> </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Dernæst skal du se på hvordan dit produkt påvirker miljøet, når det når slutningen af sin livscyklus. Altså når dit produkt går i stykker, er spist, brugt eller forældet. Kan du allerede i designfasen indtænke, hvordan produktet skal tages fra hinanden igen, når dets ’liv’ er slut? Kan du pakke dit produkt ind på en måde, så det er nemt for slutbrugere at skille delkomponenterne ad, når det skal affaldssorteres? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">For både emballage og selve produktet er det en fordel allerede i produktudviklingen at overveje, hvordan din bæredygtige slutbruger skal forholde sig til dit produkt, hvis det går i stykker eller ikke mere har værdi for brugeren. På den måde tager du ansvar for dit produkt i hele dets livscyklus og sikrer, at det ikke ender som skrald i naturen eller på forbrændingen, hvis det kunne have været indgået som genbrugsmateriale i et andet, nyt produkt.</span></span><span class="TextRun Underlined SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9"> </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Lige som med de andre bundlinjer, skal du selvfølgelig ikke kun se på hvordan du med dit produkt eller service påvirker miljøet. I alle dine aktiviteter skal du overveje hvilket aftryk dine handlinger efterlader. Det inkluderer blandt andet: transport til og fra arbejde - rejser til og fra kunder - rejser til og fra leverandører og samarbejdspartnere – restaurantbesøg – frokostordning - affaldssortering på kontoret.</span></span>
" target="_blank" >miljømæssige bundlinje – hvor vi ser Miljø
<span class="TrackChangeTextInsertion TrackedChange SCXW58152808 BCX9"><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">Miljø </span></span></span><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">er et bredt begreb som betyder omgivelser. Derfor kan det bruges på flere forskellige måder. Når der tales om miljø </span></span><span class="TrackChangeTextInsertion TrackedChange SCXW58152808 BCX9"><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">i forretningsudvikling </span></span></span><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">refererer det</span></span><span class="TrackChangeTextDeletion TrackedChange SCXW58152808 BCX9"><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9"> </span></span></span><span class="TrackChangeTextInsertion TrackedChange SCXW58152808 BCX9"><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">ofte</span></span></span><span class="TrackChangeTextInsertion TrackedChange SCXW58152808 BCX9"><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9"> </span></span></span><span class="TextRun SCXW58152808 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW58152808 BCX9">til de omgivelser en virksomhed er en del af, altså dens kontekst. </span></span>
" target="_blank" >miljø
som et makroniveau der vedrører hele planetens økosystemer.

De 17 verdensmål kaldes også “Sustainable Devolopment Goals” også forkortet SDG og oversættes til “mål for Bæredygtig udvikling

<span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">I 1987 udgav FN Brundtland-rapporten ’Vores Fælles Fremtid’, der definerede bæredygtig udvikling som ”... </span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">”</span></span>Det er denne definition vi <span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">anvender. B</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">æredygtighed er</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9"> et meget komplekst begreb og derfor anbefaler vi altid</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">,</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9"> at man er mere specifik</span></span><span class="TextRun SCXW186850059 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW186850059 BCX9">.</span></span>
" target="_blank" >bæredygtig udvikling.” 

« Back to Glossary Index