zeal - sustainable strategy - since 1980

Forbrugerisme

Forbrugerisme er en betegnelse, som dækker over en samfundstilstand, hvor forbrug og anskaffelse af materielle goder er den primære driver for vækst og innovationer. Der skal således hele tiden produceres mere og nyt for at forbrugerne kan købe mereDet kendes også som en brug-og-smid-væk-kultur. Forbrugerisme er motoren i den lineære økonomi.   

Forbrugerisme kaldes også konsumerisme eller “forbrugersamfund”.