zeal - sustainable strategy - since 1980

Healthwashing

Healthwashing dækker over når man intentionelt vildleder kunden/forbrugeren til at tro, at et produkt eller en service er sundere end den er. 

Udtrykket udspringer fra “hvidvaskning” som handler om at dække over uetiske eller kriminelle handlinger. Healthwashing handler således om at få noget til at fremstå bedre (her forstået som mere sundhedsfremmende) end det i realiteten er.