Multi-domestic

« Back to Glossary Index

En virksomhed som er geografisk påvirkelig og tilpasser sit produkt eller sin service alt efter hvilket marked, det befinder sig i. På dansk kan man sige at virksomheden har flere hjemmemarkeder.

« Back to Glossary Index