zeal - sustainable strategy - since 1980

Økologisk økonomi

Er bygget op omkring idéen om, at vores samfund består af biologiske systemer. Økologisk økonomi argumenterer for, at sociale og økonomiske processer ikke alene bør studeres ud fra et traditionelt samfundsvidenskabeligt synspunkt, men også ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, hvor samfundet skal ses som bestående af organismer, som holdes i live gennem strømninger af energi og materialer. Økologisk økonomi er som videnskabeligt felt mangesidet, og der er markante forskelle mellem synspunkterne hos dem, som definerer sig som økologiske økonomer, dog er grundidéen med afsæt i biofysikken gennemløbende.

Du kan læse mere om økologisk økonomi her.