zeal - sustainable strategy - since 1980

Optimal kildeudnyttelse

For at udnytte kilden/ressourcen til et produkt/service optimalt kan man beslutte, at placere ordrerne det sted i verden der giver mest mening, i forhold til hvor ressourcerne befinder sig. På den måde undgår man eksempelvis at skulle fragte ressourcer over store afstande, og får dermed optimal kildeudnyttelse.