Prospekt

« Back to Glossary Index

Prospekt kan dække over en plan – en strategi – der har en opsøgende tilgang til innovation og en systematisk opsøgning af nye muligheder. En strategi som ofte eksperimenterer med forandringer. 

« Back to Glossary Index