zeal - sustainable strategy - since 1980

Prospekt

Prospekt kan dække over en plan – en strategi – der har en opsøgende tilgang til innovation og en systematisk opsøgning af nye muligheder. En strategi som ofte eksperimenterer med forandringer.