zeal - sustainable strategy - since 1980

Strategisk alliance

En strategisk alliance er et planlagt samarbejde mellem flere virksomheder. Det er en måde at supplere hinandens virksomheder og få fælles udbytte, ikke nødvendigvis kun i form af profit, men kan også handle om videndeling, kompetenceudvidelse eller andre former for samarbejde.

Omtales også som partnerskab.