zeal - sustainable strategy - since 1980

Tidsforbrug

Refererer til den tid, vi som enkeltperson eller i grupper bruger på bestemte aktiviteter. Tidsforbrug er en målbar størrelse, f.eks. kan en smartphone måle din skærmtid, og hvordan denne tid fordeler sig på forskellige apps. Tidsforbrug handler om hvordan vi anvender, den tid vi har til rådighed. Når tid bliver brugt på en given aktivitet, kan den ikke indgå i en ny aktivitet – tiden er altså opbrugt. Derfor kan man tale om, hvorvidt man har valgt at investere sin tid effektivt, altså med stor effekt eller positiv påvirkning, eller om man har forbrugt tiden uden bevidst at investere den.