Transnational organisation

« Back to Glossary Index

Et transnationalt Organisationsdesign

" target="_blank" >organisationsdesign kombinerer både nationale og internationale fordele for at opnå det bedste resultat både i forhold til et økonomisk perspektiv, altså at skabe profit, og i forhold til at anvende sine ressourcer så optimalt som muligt.

« Back to Glossary Index