zeal - sustainable strategy - since 1980

Transnationalt organisationsdesign

Et transnationalt organisationsdesign kombinerer både nationale og internationale fordele for at opnå det bedste resultat både i forhold til et økonomisk perspektiv, altså at skabe profit, og i forhold til at anvende sine ressourcer så optimalt som muligt.