zeal - sustainable strategy - since 1980

Udlicitering (outsourcing)

Udlicitering dækker over når virksomheder får andre til at varetage opgaver/udføre delmål for sig – så udliciterer de opgaver. Det kan for eksempel være en aftale om at varetage produktionen af bestemte varer eller levering af bestemte services.