Udlicitering (outsourcing)

« Back to Glossary Index

Når en virksomhed får andre til at varetage opgaver/udføre delmål for sig, så udliciterer de opgaven. Det kan for eksempel være en aftale om at varetage produktionen af bestemte varer eller levering af bestemte services.

« Back to Glossary Index