Organisationsdesign

Skal du have succes med din bæredygtige strategi, skal den understøttes af et bæredygtigt design

Kurset her giver dig:

  • Viden om og indsigt i design af bæredygtige organisationer.
  • Du bliver klædt på til at lave en organisations design diagnose og identificere styrker og områder til forbedring i din organisation.
  • Du bliver i stand til at vurdere hvordan organisations design kan understøtte din bæredygtige forretningsstrategi.

Efter kurset har du en bedre forståelse for, hvordan man vurderer organisationens design og hvad  det har af positive og negative konsekvenser for din organisation. Du bliver guidet i gennem en syv-trins model, der hjælper dig til at designe din organisation, så den understøtter eksekveringen af din virksomheds bæredygtige strategi. 

Hvorfor er kurset relevant?
Organisationsdesign driver måden hvorpå strategier implementeres. Det er rammen, der muliggør og tillader kollektiv adfærd. Forskning i forholdet mellem organisationsdesign og organisationens ydeevne viser at ca. 30 procent af variationen i ydeevne kan spores tilbage til det organisatoriske design. Derfor er det helt afgørende at du som ansvarlig for organisationens design har indsigt i og forståelse for, hvordan organisationen dele gensidigt påvirker hinanden.

Bæredygtig organisationsdesign er en overbygning til traditionel organisationsdesign. Bæredygtighed skaber en vigtig drivkraft for organisationsdesign: den måde som organisationer fungerer på, og den måde, de skal udformes på. Nytænkning er påkrævet for at designe organisationer med fokus at skabe en bæredygtig organisation for fremtiden. Konsekvenserne for struktur, processer, lederskab og værdier skal vurderes og ses i et holistisk perspektiv for at skabe en sammenhængende bæredygtig organisation.

Alle datoer undervises kl. 16-18 CET:

November 10./17./24.
December 1./8.

Der vil forekomme opgaver mellem hver lektion, hvor deltagerne arbejder med en case, der skal præsenteres for holdet den sidste gang.

Næste kursus starter 10. november 2021

Jeg kan helt sikkert anbefale kurset til andre. Jeg er allerede i gang med at bruge flere af de indsigter, som jeg fik under kurset.
Jeg synes, at det var et rigtig godt kursus, og jeg fik meget med hjem

Prisen er inkl. moms.