zeal - sustainable strategy - since 1980

Designing organizations: 21st century approaches

R. M. Burton, B. H. Eriksen, D. D. Haakonsson, T. Knudsen, and C. C. Snow, Designing organizations: 21st century approaches, Springer publishing company, incorporated, 2008.

Abstract

Beskrivelse

Designet af organisationer har været en vedvarende bekymring i ledelsesteori og praksis i de seneste årtier. I denne periode har der været lidt ændring i den fundamentale teori, principper og begreber af Organisation Design (OD). For nylig har organisatorisk liv ændret sig dramatisk med fremkomsten af: nye kommunikationssystemer, tilpasningsmekanismer, informationsteknologi, videnstyringssystemer, innovationsprocesser og mere. Denne bog undersøger systematisk disse udviklinger og deres indvirkning på OD med bidrag fra førende forskere på området.

De individuelle kapitler er organiseret i fem sektioner:

 1. Placering af Contingency Theory,
 2. Fokus på de individer, der udgør organisationen,
 3. Innovationsprocesser og organisation design,
 4. Tilpasning og teknologi, og
 5. Design for performance.

Hvert kapitel undersøger aspekter af bogens tredobbelte tema:

 1. Kerneemner i organisation design,
 2. Fremvoksende perspektiver i OD og
 3. Nye udviklinger og retninger i organisatorisk design.

En særlig funktion af hvert kapitel er:
1) Implikationer for teori, og
2) Implikationer for praksis.

DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches er en benchmark udgivelse inden for organisation design. Ved at fokusere på de seneste udviklinger i organisation design vil denne bog hjælpe med at skabe mere tankevækkende forskning og stærkere empiriske analyser på dette vigtige område af ledelse og organisation.

BibTeX

@book {9780387777757,
year = {2008},
title = {Designing Organizations: 21st Century Approaches},
publisher = {Springer Publishing Company, Incorporated},
priority = {0},
organization = {Springer Publishing Company, Incorporated},
abstract = {<h2>Desciption</h2> <p>The design of organizations has been an ongoing concern of management theory and practice over the past several decades. Over this time, there has been little change in the fundamental theory, principles and concepts of Organization Design (OD). Recently organizational life has changed dramatically with the advent of: new communication systems, adaptive mechanisms, information technology, knowledge management systems, innovation processes and more. This book systemically examines these developments and their <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Impact&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;O&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;rdet&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;SpellingError SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;impact&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt; bruges ofte i forbindelse med b&aelig;redygtighed. Det d&aelig;kker over &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;det&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;at have en virkning/at g&oslash;re en forskel. Dette kan b&aring;de v&aelig;re en positiv eller negati&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;v&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;virkning.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;Ofte sker der en glorificering af ordet ligesom det sommetider sker med ordet &rdquo;gr&oslash;n&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;EOP SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-props=&amp;quot;{&amp;amp;quot;201341983&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559739&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559740&amp;amp;quot;:276}&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/impact/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>impact</a> on OD with contributions from leading scholars in the area. </p> <p>The individual chapters are organized into five sections: </p> <ol> <li> Putting Contingency Theory in its Place, </li> <li> Focus on Individuals who make up the Organization, </li> <li> Innovation Processes and Organization Design, </li> <li> Adaptation and Technology, and </li> <li> Design for Performance. </li> </ol> <p>Each chapter examines aspects of the book's threefold theme: </p> <ol> <li> core issues in organization design, </li> <li> emerging perspectives in OD, and </li> <li> new developments and directions in organizational design. </li> </ol> <p>A special feature of each chapter is: 1) implications for theory, and 2) implications for practice. </p> <p> DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches is a benchmark publication in the field of organization design. By focusing on recent developments in organization design, this book will help to create more thoughtful research and stronger empirical analyses in this important area of management and organization. </p>},
updated = {2014-06-20T12:48:23.000+0200},
abstract_en = {<h2>Desciption</h2> <p>The design of organizations has been an ongoing concern of management theory and practice over the past several decades. Over this time, there has been little change in the fundamental theory, principles and concepts of Organization Design (OD). Recently organizational life has changed dramatically with the advent of: new communication systems, adaptive mechanisms, information technology, knowledge management systems, innovation processes and more. This book systemically examines these developments and their <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Impact&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;O&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;rdet&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;SpellingError SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;impact&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt; bruges ofte i forbindelse med b&aelig;redygtighed. Det d&aelig;kker over &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;det&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;at have en virkning/at g&oslash;re en forskel. Dette kan b&aring;de v&aelig;re en positiv eller negati&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;v&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;virkning.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;Ofte sker der en glorificering af ordet ligesom det sommetider sker med ordet &rdquo;gr&oslash;n&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;EOP SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-props=&amp;quot;{&amp;amp;quot;201341983&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559739&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559740&amp;amp;quot;:276}&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/impact/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>impact</a> on OD with contributions from leading scholars in the area. </p> <p>The individual chapters are organized into five sections: </p> <ol> <li> Putting Contingency Theory in its Place, </li> <li> Focus on Individuals who make up the Organization, </li> <li> Innovation Processes and Organization Design, </li> <li> Adaptation and Technology, and </li> <li> Design for Performance. </li> </ol> <p>Each chapter examines aspects of the book's threefold theme: </p> <ol> <li> core issues in organization design, </li> <li> emerging perspectives in OD, and </li> <li> new developments and directions in organizational design. </li> </ol> <p>A special feature of each chapter is: <br> 1) implications for theory, and <br> 2) implications for practice. </p> <p> DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches is a benchmark publication in the field of organization design. By focusing on recent developments in organization design, this book will help to create more thoughtful research and stronger empirical analyses in this important area of management and organization. </p>},
abstract_da = {<h2>Beskrivelse</h2> <p>Designet af organisationer har v&aelig;ret en vedvarende bekymring i ledelsesteori og praksis i de seneste &aring;rtier. I denne periode har der v&aelig;ret lidt &aelig;ndring i den fundamentale teori, principper og begreber af <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>Organisation</a> Design (OD). For nylig har organisatorisk liv &aelig;ndret sig dramatisk med fremkomsten af: nye kommunikationssystemer, tilpasningsmekanismer, informationsteknologi, videnstyringssystemer, innovationsprocesser og mere. Denne bog unders&oslash;ger systematisk disse udviklinger og deres indvirkning p&aring; OD med bidrag fra f&oslash;rende forskere p&aring; omr&aring;det. </p> <p>De individuelle kapitler er organiseret i fem sektioner: </p> <ol> <li> Placering af Contingency Theory, </li> <li> Fokus p&aring; de individer, der udg&oslash;r organisationen, </li> <li> Innovationsprocesser og <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>organisation</a> design, </li> <li> Tilpasning og teknologi, og </li> <li> Design for performance. </li> </ol> <p>Hvert kapitel unders&oslash;ger aspekter af bogens tredobbelte tema: </p> <ol> <li> Kerneemner i <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>organisation</a> design, </li> <li> Fremvoksende perspektiver i OD og </li> <li> Nye udviklinger og retninger i organisatorisk design. </li> </ol> <p>En s&aelig;rlig funktion af hvert kapitel er: <br> 1) Implikationer for teori, og <br> 2) Implikationer for praksis. </p> <p>DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches er en benchmark udgivelse inden for <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>organisation</a> design. Ved at fokusere p&aring; de seneste udviklinger i <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>organisation</a> design vil denne bog hj&aelig;lpe med at skabe mere tankev&aelig;kkende forskning og st&aelig;rkere empiriske analyser p&aring; dette vigtige omr&aring;de af ledelse og <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Organisation&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;En organisation&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;none&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;er &amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;i forretningsudviklings&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;sammenh&aelig;nge&amp;lt;/span&amp;gt; en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at n&aring; et f&aelig;lles m&aring;l,&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextDeletion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TrackChangeTextInsertion TrackedChange BCX9 SCXW34929831&amp;quot;&amp;gt;som de har en f&aelig;lles interesse i.&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;" href="https://zeal.dk/ordbog/organisation/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>organisation</a>. </p>},
abstract_kl = {<p>allaatiginninneq Designet kattuffinnit ukiut qulikkuutaani kingusinnerpaani ledelsesteori piviusumilu +? ataavartoq. teorimi tunngaviusunilu Organisationimit Designimit ( +?) begrebini pingaarluinnartumi allannguut piffissami +? immannguaq. ungasinngitsukkut aaqqittuutisinermut inuuneq +? takkunnermik allanngornikuuvoq: kommunikationssystem nutaat tilpasningsmekanisme qarasaasiarsorneq videnstyringssystem innovationsproces aamma annikinngitsoq. atuakkap tamatuma ineriartornerit tamakkua +? tapersiilluni tunissummi ilisimatusartunit sallersaasunit piffilimmi +? ADV-ataqatigiissilluguX aaqqittuutisinermut misissorpai.</p> <p>inuit ataasiakkaat pissuserisaannut piffissap immikkoortui tallimani immikkoortortani aaqqissuunneqarput: Contingency Theorymik Fokusimik inuk ataatsini tamakkua takutitsinermut aaqqittuutisisimaneq designiusut inissiineq innovationsproces aaqqittuutisisimanerit ilusilersuineruvoq naleqqussaaneruvoq teknologiiuvoq.</p> <p>tamarmik immikkoortut atuakkap sammisaanit pingasoriaat isiginniffiit misissorpaat: kattuffinni ilusilersuinerni +? aamma Kerneemne fremvoksende perspektivi-veq ilusilersuinermi aaqqittuutisinermut ineriartornerit nutaat aamma sammiviit.</p> <p>immikkut piffissap immikkoortuinit tamarmik atorneruvoq: 1) teorimut akuliunnerit aamma 2) nakorsaaffimmut akuliunnerit.</p> <p>Designing Organizations: Century +? 21st kattuffiit ilusilersuinerit iluani benchmark saqqummiussinerupput. kattuffinni ilusilersuinerni ineriartornerit kingusinnerpaat nakkutilerpai atuagaq tamanna eqqarsaallannartorujussuarmik ilisimatuutut misissuinermik +? empirisk piffimmi tamatumani pingaarutilimmi pisortaqatigiinnik kattuffimmillu misissuinernillu pilertitsisoq iluaqutaaniarpoq.</p>},
abstract_is = {<p> L&ouml;ngum hefur veri&eth; vi&eth;skiptakennd vandam&aacute;l a&eth; hanna fyrirt&aelig;ki &iacute; stj&oacute;rnunarfr&aelig;&eth;i og &thorn;j&aacute;lfun &iacute; gegnum s&iacute;&eth;ustu &aacute;ratugi. &Aacute; &thorn;essum t&iacute;ma hefur breyting veri&eth; l&iacute;til &aacute; grundvallarstefnu, a&eth;al&ouml;flun og hugt&ouml;kum Fyrirt&aelig;kjah&ouml;nnunar (OD). N&yacute;lega hefur l&iacute;f fyrirt&aelig;kja breyst gr&iacute;&eth;arlega me&eth; n&yacute;jum samskiptakerfum, a&eth;l&ouml;gunart&aelig;kjum, uppl&yacute;singat&aelig;kni, &thorn;ekkingarstj&oacute;rnunarkerfum, n&yacute;sk&ouml;punarferlum og fleira. &THORN;essi b&oacute;k sko&eth;ar kerfisbundi&eth; &thorn;essar &thorn;r&oacute;unir og &aacute;hrif &thorn;eirra &aacute; OD me&eth; frumkv&aelig;&eth;um fr&aacute; lei&eth;andi v&iacute;sindam&ouml;nnum &aacute; svi&eth;inu. </p> <p> Einst&ouml;ku kaflarnir eru flokka&eth;ir &iacute; fimm hluta: </p> <ol> <li> A&eth; setja Contingency Theory &aacute; r&eacute;ttan sta&eth;, </li> <li> &Aacute;hersla &aacute; einstaklinga sem mynda fyrirt&aelig;ki&eth;, </li> <li> N&yacute;sk&ouml;punarferlar og hanna&eth; fyrir fyrirt&aelig;ki, </li> <li> A&eth;l&ouml;gun og t&aelig;kni, og </li> <li> H&ouml;nnun fyrir frammist&ouml;&eth;u. </li> </ol> <p> Hver kaflinn sko&eth;ar &thorn;&aelig;tti &thorn;riggja &thorn;ema b&oacute;karinnar: </p> <ol> <li> Grunnatri&eth;i &iacute; h&ouml;nnun fyrirt&aelig;kja, </li> <li> N&yacute;jir sj&oacute;narhorn &iacute; OD, og </li> <li> N&yacute;jar &thorn;r&oacute;un og stefnur &iacute; h&ouml;nnun fyrirt&aelig;kja. </li> </ol> <p>S&eacute;rstakt einkenni hvers kafla er: <br> 1) &Aacute;lyktanir fyrir kenningu, og <br> 2) &Aacute;lyktanir fyrir framkv&aelig;md. </p> <p> H&Ouml;NNUN FYRIRT&AElig;KI: 21. aldar a&eth;fer&eth;ir er merkileg &uacute;tg&aacute;fa &aacute; svi&eth;i h&ouml;nnunar fyrirt&aelig;kja. Me&eth; &thorn;v&iacute; a&eth; leggja &aacute;herslu &aacute; n&yacute;legar &thorn;r&oacute;unir &iacute; h&ouml;nnun fyrirt&aelig;kja, mun &thorn;essi b&oacute;k hj&aacute;lpa til vi&eth; a&eth; skapa meira hugsa&eth;ar ranns&oacute;knir og sterkari gagnr&yacute;na greiningu &aacute; &thorn;essu mikilv&aelig;ga svi&eth;i stj&oacute;rnunar og skipulags. </p>},
abstract_fo = {<p>Stu&eth;ulin av skipanum &iacute; t&oacute;lfr&oslash;&eth;i og praksis hevur veri&eth; eitt st&oslash;&eth;ugt evni &iacute; t&iacute;&eth;arskei&eth;num undir stj&oacute;rnunarfr&oslash;&eth;i og praksis. Yvir hesi t&iacute;&eth; hevur onki broytt seg &iacute; grundleggjandi t&oacute;lfr&oslash;&eth;i, grundreglum og hugt&oslash;kum &iacute; T&oacute;lfr&oslash;&eth;i skipanar (OD). N&yacute;ggj kommunikati&oacute;nsskipanir, tilpassingsm&aacute;ttir, uppl&yacute;singat&oslash;kni, kennismensk skipanir, n&yacute;ggjar &iacute;t&oslash;kuprossar og meira hava n&yacute;ggja&eth; organisatoriskt l&iacute;v. B&oacute;kin granskar hesar &uacute;tv&iacute;klingar og t&aelig;r &aacute;virka, i&eth; tey hava &aacute; OD, vi&eth; tilfari fr&aacute; lei&eth;andi v&iacute;sindaf&oacute;lkum innan &oslash;ki&eth;.</p> <p>&Iacute;t&oslash;kur kapitlarnir eru skipa&eth;ir &iacute; fimm avsnitt:</p> <ol><li> Pl&aacute;tsskipanin &iacute; Contingency, </li> <li> Fokus &aacute; einstaklingunum, i&eth; skipa&eth;u organisati&oacute;nina, </li> <li>&Iacute;t&oslash;kuprosessir og skipan fyri organisati&oacute;n, </li> <li>Tilpassing og t&oslash;knologi, og </li> <li> Skipan fyri frammist&oslash;&eth;u. </li></ol> <p>Hv&oslash;r &iacute;t&oslash;ka kapitul granskar eitt aspekt av tri&eth;ingstemat &iacute; b&oacute;kini:</p> <ol><li>Grunnreglur &iacute; skipan, </li><li> Vaksendi sj&oacute;narmi&eth; &iacute; OD, og </li><li> N&yacute;ggjar &uacute;tv&iacute;klingar og lei&eth;ir &iacute; organisatoriskum skipan. </li></ol> <p>Eitt s&aelig;rmerkt trekkur av hv&oslash;rjum kapitli er:</p><br><ol><li>&Aacute;virkan &aacute; t&oacute;lfr&oslash;&eth;i, og</li><li>&Aacute;virkan &aacute; praksis.</li></ol> <p>SKAPANDI TIL SKIPANIR: 21. &oslash;ldarinnar tilgongur er eitt mi&eth;n&aacute;msskrift &iacute; &oslash;kinum hj&aacute; skipan. Vi&eth; at fokusera &aacute; n&yacute;ggjum &uacute;tv&iacute;klingum &iacute; skipan, hj&aacute;lpir hesin b&oacute;k til at skapa meira &iacute;t&oslash;kiligar ranns&oacute;knir og sterkari t&oslash;lfr&oslash;&eth;ilig panel &iacute; hesum t&yacute;&eth;andi &oslash;kinum undir stj&oacute;rnunarfr&oslash;&eth;i og skipan. </p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/designing-organizations-21st-century-approaches/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/designing-organizations-21st-century-approaches/},
urltitle = {designing-organizations-21st-century-approaches},
author = {Burton, Richard M and Eriksen, Bo H and Haakonsson, Dorthe D&oslash;jbak and Knudsen, Thorbj&oslash;rn and Snow, Charles C}
}