zeal - sustainable strategy - since 1980

How firm boundaries and relatedness jointly affect diversification value: trade-offs between governance and flexibility

H. Kang, R. M. Burton, and W. Mitchell, “How firm boundaries and relatedness jointly affect diversification value: trade-offs between governance and flexibility,” Computational and mathematical organization theory, vol. 27, iss. 1, p. 1–34, 2020.

Abstract

Diversificering indebærer løbende beslutninger om virksomhedens grænser og tilknytning. Vi udvikler en teoretisk model, der anvender en real-option framework kombineret med optimal mekanisme design til at analysere, hvordan valg af grænser og tilknytning påvirker virksomhedsydelse i lyset af afvejninger mellem styring og fleksibilitet.

Vi finder, at: (1) optimale grænser og tilknytning er substitutter i bestemmelse af virksomhedsydelse; (2) sammenhængen mellem tilknytning, det mest almindeligt undersøgte aspekt af diversificering, og virksomhedsydelse er ubestemt; (3) substitutionen mellem tilknytning og grænser falder, når støj i intern kommunikation øges; (4) variation i tilknytning har større indvirkning end grænsestørrelse, når hovedkontoret kan vælge flere vindere; og (5) jo mere effektiv den interne marked for information bliver, desto lavere værdi har tilknytning i kombination med små grænser.

Den generelle konceptuelle implikation af disse punkter er, at virksomhedens ledelse interagerer med virksomhedens tilknytning og grænser i genereringen af diversificeringsydelse.

BibTeX

@article {Kang_2020,
year = {2020},
volume = {27},
url = {https://doi.org/10.1007\%2Fs10588-020-09316-7},
title = {How firm boundaries and relatedness jointly affect diversification value: trade-offs between governance and flexibility},
publisher = {Springer Science and Business Media LLC},
pages = {1--34},
number = {1},
month = {aug},
journal = {Computational and Mathematical Organization Theory},
doi = {10.1007/s10588-020-09316-7},
updated = {2023-02-26T17:45:49.000+0100},
abstract_en = {<p>Diversification involves ongoing decisions about firm boundaries and relatedness. </p> <p>We develop a theoretical model that uses a real-option framework combined with optimal mechanism design to analyze how choices of boundaries and relatedness affect firm performance in the face of tradeoffs between governance and flexibility. </p> <p>We find that: </p> <ol> <li>optimal boundaries and relatedness are substitutes in determining firm performance; </li> <li>the association between relatedness, the most commonly studied aspect of diversification, and firm performance is indeterminate; </li> <li>the substitution between relatedness and boundaries declines as noise in internal communication increases; </li> <li>variation in relatedness has greater <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Impact&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;O&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;rdet&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;SpellingError SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;impact&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt; bruges ofte i forbindelse med b&aelig;redygtighed. Det d&aelig;kker over &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;det&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;at have en virkning/at g&oslash;re en forskel. Dette kan b&aring;de v&aelig;re en positiv eller negati&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;v&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;virkning.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;Ofte sker der en glorificering af ordet ligesom det sommetider sker med ordet &rdquo;gr&oslash;n&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;TextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; xml:lang=&amp;quot;DA-DK&amp;quot; data-contrast=&amp;quot;auto&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;NormalTextRun SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-parastyle=&amp;quot;No Spacing&amp;quot;&amp;gt;&rdquo;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;EOP SCXW52161189 BCX9&amp;quot; data-ccp-props=&amp;quot;{&amp;amp;quot;201341983&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559739&amp;amp;quot;:0,&amp;amp;quot;335559740&amp;amp;quot;:276}&amp;quot;&amp;gt;&nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;/div&gt;"  href="https://zeal.dk/ordbog/impact/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'>impact</a> than boundary size when headquarters can pick multiple winners; and </li> <li>as the internal market for information becomes more efficient, the lower the value of relatedness in combination with small boundaries.</li> </ol> <p>The general conceptual implication of these points is that corporate governance interacts with firm relatedness and boundaries in generating diversification performance.</p>},
abstract_da = {<p>Diversificering indeb&aelig;rer l&oslash;bende beslutninger om virksomhedens gr&aelig;nser og tilknytning. Vi udvikler en teoretisk model, der anvender en real-option framework kombineret med optimal mekanisme design til at analysere, hvordan valg af gr&aelig;nser og tilknytning p&aring;virker virksomhedsydelse i lyset af afvejninger mellem styring og fleksibilitet.</p> <p>Vi finder, at: (1) optimale gr&aelig;nser og tilknytning er substitutter i bestemmelse af virksomhedsydelse; (2) sammenh&aelig;ngen mellem tilknytning, det mest almindeligt unders&oslash;gte aspekt af diversificering, og virksomhedsydelse er ubestemt; (3) substitutionen mellem tilknytning og gr&aelig;nser falder, n&aring;r st&oslash;j i intern kommunikation &oslash;ges; (4) variation i tilknytning har st&oslash;rre indvirkning end gr&aelig;nsest&oslash;rrelse, n&aring;r hovedkontoret kan v&aelig;lge flere vindere; og (5) jo mere effektiv den interne marked for information bliver, desto lavere v&aelig;rdi har tilknytning i kombination med sm&aring; gr&aelig;nser. </p> <p>Den generelle konceptuelle implikation af disse punkter er, at virksomhedens ledelse interagerer med virksomhedens tilknytning og gr&aelig;nser i genereringen af diversificeringsydelse.</p>},
abstract_is = {<p>Dreifing felur &iacute; s&eacute;r st&ouml;&eth;ug &aacute;kvar&eth;anat&ouml;ku var&eth;andi fyrirt&aelig;kis&thorn;r&ouml;ngvar og tengsl. Vi&eth; &thorn;r&oacute;um kenningarm&oacute;del sem notar raunvalkafj&ouml;lda sem sameinar me&eth; besta m&ouml;gulega h&ouml;nnun til a&eth; greina hvernig val &aacute; &thorn;r&ouml;ngvum og tengslum hefur &aacute;hrif &aacute; fyrirt&aelig;kjaframkv&aelig;md &iacute; lj&oacute;si af &aacute;rekstrum milli stj&oacute;rnunar og sveigjanleika. Vi&eth; finnum a&eth;: (1) besta m&ouml;gulega &thorn;r&ouml;ngvur og tengsl eru sta&eth;g&ouml;nguefnis &iacute; &aacute;kvar&eth;un &aacute; fyrirt&aelig;kjaframkv&aelig;md; (2) tengsl, sem er algengast rannsaka&eth;i &thorn;&aacute;ttur dreifingar, og fyrirt&aelig;kjaframkv&aelig;md eru &oacute;&aacute;kve&eth;in &iacute; tengslum vi&eth; hvor annan; (3) sta&eth;g&ouml;nguefni milli tengsla og &thorn;r&ouml;ngva minnkar eftir &thorn;v&iacute; sem h&aacute;va&eth;a &iacute; innra samskipti eykst; (4) breytileiki &iacute; tengslum hefur meiri &aacute;hrif en st&aelig;r&eth; &thorn;r&ouml;ngva &thorn;egar h&ouml;fu&eth;st&ouml;&eth;var geta vali&eth; margra sigurvegar; og (5) &thorn;v&iacute; betri sem innri marka&eth;ur uppl&yacute;singa ver&eth;ur, &thorn;v&iacute; l&aelig;gri ver&eth;i vir&eth;i tengsla &iacute; samsetningu vi&eth; litlar &thorn;r&ouml;ngvar. Hin almenna hugmynda&aacute;hrif af &thorn;essum punktum er a&eth; fyrirt&aelig;kjastj&oacute;rnun samspilar vi&eth; tengsla og &thorn;r&ouml;ngva fyrirt&aelig;kisins til a&eth; skapa afbrig&eth;i framkv&aelig;md.</p>},
abstract_fo = {<p>Diversifikati&oacute;n umfatar l&oslash;pandi avger&eth;ir um fyrirt&oslash;kugrundir og samanhengi. Vit &uacute;tv&iacute;kla eitt teoretiskt modell, sum br&uacute;kar eitt raun-opci&oacute;numhv&oslash;rvi vi&eth; optimale mekanisme yvirskipan til at greina, hvussu avger&eth;ir um grundir og samanhengi hava &aacute;virkan &aacute; fyrirt&oslash;kuframlei&eth;slu &iacute; &aacute;taki&eth; millum st&yacute;ring og t&oslash;kilagni. Vit finna, at: (1) optimale grundir og samanhengi eru brotvara vi&eth; at &aacute;virka fyrirt&oslash;kufremli&eth;slu; (2) sambandi&eth; millum samanhengi, sum er ta&eth; mest vanliga granska&eth;i aspekt av diversifikati&oacute;n, og fyrirt&oslash;kufremli&eth;slu er &oacute;bestemt; (3) brotv&iacute;si millum samanhengi og grundum minnkar, t&aacute; har er meiri &oacute;r&oacute;i &iacute; gagnflutningi innan fyrit&oslash;kuna; (4) munurin millum samanhengi hevur st&oslash;rri &aacute;virkan enn grundist&oslash;ddin, t&aacute; heystkontori&eth; kann velja fleiri sigararar; og (5) sum innri markna&eth;ur fyri uppl&yacute;singum ver&eth;ur meira effektivur, l&aelig;gri ver&eth;ur vir&eth;i av samanhengi &iacute; sambandi vi&eth; l&iacute;tilar grundir. Almenn konseptuell &aacute;virkan av hesum punktum er, at korporativ st&yacute;ring samsp&aelig;lir vi&eth; fyrirt&oslash;kusamhengi og grundir &iacute; at skapa diversifikati&oacute;nsframlei&eth;slu.</p>},
abstract_kl = {<p>diversificering suliffeqarfiup killeqarfii attaveqarneranillu pillugit aalajangiussanik kingunerinnillattaarpoq. ilutsimik teorimut +? framework savequtit ataatsimut aaqqissuunnerinik ilusilersuinernik pitsaanerpaajuffiinik +? misissoqqissaarnissamut atuisumik ineriartortitsivugut qanoq killeqarfinnik attaveqarnermillu toqqaanerit virksomhedsydelse LOK lyset ABL ingerlatsinerup sungiussiassutsillu akunneranni oqimaalutaaqqissaarneri sunniipput.</p> <p>nassaaraarput: ( 1) pitsaanerpaajuffii killeqarfiit attaveqarnerlu virksomhedsydelse aalajangernermi sinniisaapput; ( 2-t) akunneranni +? nalinginnarmik diversificering isiginniffimmik misissorpaa ataneq virksomhedsydelse aalajangersimanngitsuuvoq; ( pingasut) attaveqarnerup killeqarfiillu akunneranni pitsaanerusumik taarsiinerat orluvoq attaveqaqatigiinnermi suleqatigiit akunneranni pisorpalunneq sakkortusineqarpat; ( 4-t) qullersaqarfik ajugaasunik arlalinnik toqqaasinnaappat attaveqarnermi allanngorarneq sunniunneq gr&aelig;nsest&oslash;rrelse annertooqarpoq; attaveqarneq aamma ( 5-it) iluaniittoq paasissutissamut piumaneqassuseq uumarissaaq ataqatigiitsitsinermi killeqarfinnik mikisunik +? annertussuseq atsittoqarpoq.</p> <p>nalinginnaasoq konceptuel toorninnguanit tamakkunannga akuliunneq tassaavoq suliffeqarfiup pisortaqatigiivisa suliffeqarfiup attaveqarneranik interagere diversificeringsydelse generering killeqarluni.</p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/how-firm-boundaries-and-relatedness-jointly-affect-diversification-value-trade-offs-between-governance-and-flexibility/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/how-firm-boundaries-and-relatedness-jointly-affect-diversification-value-trade-offs-between-governance-and-flexibility/},
urltitle = {how-firm-boundaries-and-relatedness-jointly-affect-diversification-value-trade-offs-between-governance-and-flexibility},
author = {Kang, Hyoung-Goo and Burton, Richard M and Mitchell, Will}
}