B Corp Certificeret

Vi er en del af fællesskabet, som arbejder for at være bedst for verden

Bæredygtig udvikling er en rejse og ikke et mål. Derfor arbejder vi løbende med at gøre vores virksomhed endnu bedre – for planeten og menneskerne på den. Det gør vi i samarbjede med over 6.000 andre certificerede B Corporations i 86 lande og 158 industrier.

Det er en lang og omfattende proces at blive B Corp Certificeret, særligt for en lille virksomhed som os. Alligevel har vi prioriteret certificeringen, fordi det understøtter vores udvikling og hjælper os med at holde fokus på alle aktiviteter på alle niveauer i virksomheden. Det giver ideer til forbedring og muligheder for større impact.

Hver betyder det at være en Certificeret B Corporation?

Certificerede B CorporationsTM, også kaldet B CorpsTM, er virksomheder, der arbejder for at skabe en mere inklusiv, retfærdig, distribueret og regenerativ økonomi. Certificeret B Corp virksomheder lever op til de højeste standarder for social og miljømæssig ansvarlighed.

For at opnå certificering, skal virksomheden dokumentere sin positive effekt og dette verificeres af B Lab. Efter første certificering, skal virksomheden recertificeres hver tredje år.

zeal har en samlet B-corp score på 88.2
Hvornår blev zeal certificeret?

Vi fik tildelingen i juli 2022 med en score på 88.2 point.

Se vores resultat her: 

Test, erfaring og vejvisere

Vi vil vise vejen og være en inspiration for vores kunder og øvrige interessenter. Det kan være skræmmende, at komme i gang og derfor tester vi gerne ideer og indsigt fra nyere forskningsresultater  hos os selv, når vi udvikler zeal. Man kan sige, at vi  afprøver forskellige tiltag, før vi anbefaler vores kunder at gøre det samme. Det bygger troværdighed og giver os værdifuld erfaring i rådgivningen.

Community

Vi er bevidste om, at vi er en del af et økosystem, som vi påvirker både positivt og negativt. Vi søger løbende at øge den positive effekt og mindske den negative effekt, vi har på vores omgivelser. Det gør vi blandt andet ved at sikre mangfoldighed i vores team og samarbejdspartnere. Vi bruger desuden hvert år 5%+ af vores arbejdstimer på pro-bono rådgivning af grønne iværksættere. 

Environment

Vi bidrage positivt til miljøet, ved at donere 1% af vores omsætning til planeten hvert år. Vi kører på cykel, med bus/tog eller i elbil. Vi spiser ikke kød, og vi bruger biogas og solenergi fra egen produktion. Vi har tilvalgt el fra vindmøller, og vi affaldssorterer ALT affald. Vi køber genbrugt IT- og mobiludstyr og medbringer vores egne kaffekopper og vandflasker, når vi er ude af huset. Vi forsøger at inspirere andre til en mere bæredygtig livsstil – uden at pegefingre – men med smil, tips og ideer. 

People

Vi har en 4-dages arbejdsuge, hvor medarbejdere har fleksibilitet til at vælge hvor og hvornår, de arbejder.

Der er plads til og efterspørgsel på diversitet, så udover at lære med hinanden til kurser og events, lærer vi af hinandens forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaringer.  

Governance

Vi har en fælles mission om at bygge en bedre fremtid inden for de planetære grænser én virksomhed, én ejerleder, én iværksætter, og én studerende ad gangen.

Måden, vi sikrer retningen er gennem klarhed omkring alles roller i og ansvar for, at vi når i mål. Derudover er der stor transparens over for og involvering af medarbejdere, da de bedste ideer og beslutninger ofte findes i fællesskab. 

Customer

Vi skaber værdi for og sammen med vores kunder. Det gør vi ved at udvikle levedygtige, fremtidssikrede forretningsmodeller og strategier med udgangspunkt i vores viden om forretningsudvikling og kundernes viden om deres virksomhed. Samarbejdet fører til mere bæredygtige virksomheder, hvilket giver en positiv effekt på virksomhedens interne og eksterne omgivelser. 

Rejsen fortsætter

Ovenstående er eksempler på, hvad vi gør hver dag for at øge vores positive impact og hele tiden blive bedre. 

Vi stræber femadrettet mod at:

  • Påvirke endnu flere virksomheder gennem flere projekter og flere samarbejdspartnere
  • Løbende forbedre arbejdsvilkårene for vores team gennem dialog og transparens
  • Blive bedre til at hjælpe vores kunder, ved hele tiden at opnå mere viden og forny os
  • Have en større positiv impact, gennem fokus og nysgerrighed
  • Mindre negativ impact, gennem fx mål om 50%+ lokale indkøb fremadrettet