zeal - sustainable strategy - since 1980

Action leadership, multi-contingency theory and fit

D. D. Haakonsson, R. M. Burton, B. Obel, and J. Lauridsen, “Action leadership, multi-contingency theory and fit,” in Organizational design, R. M. Burton, B. Eriksen, D. Døjbak Håkonsson, and C. C. Snow, Eds., Netherlands: Springer us, 2006, p. 181–201.

Abstract

Hvad er en god målestok for en aktion-orienteret ledelsesstil at anvende i Multi-contingency-modellen? Vi udvikler ledelsesdimensioner af delegering og usikkerhedsundgåelse ved hjælp af faktoranalyse og tester dens implikationer, her på strategisk implementering.

En udforsk-udnyt synsvinkel af strategi bekræftes også ved hjælp af faktoranalyse. Ved hjælp af disse komplementære målinger tester vi fire misfit hypoteser. Af de fire understøtter dataene fra mellemstore danske virksomheder to hypoteser: en strategi med lav udforskning er en misfit med en ledelsesstil med høj delegation; en strategi med lav udnyttelse er en misfit med en ledelsesstil med høj usikkerhedsundgåelse.

For forskere er en action-orienteret ledelsesstil uundværlig for multi-contingency-teorien og beriger vores teori om organisatorisk design markant. For administrerende direktører gøres ledelse operationel og action-orienteret for at løse problemer og løse misfit-tilstande for god præstation.

BibTeX

@inbook {dojbaketal2006b,
address = {Netherlands},
publisher = {Springer US},
booktitle = {Organizational Design},
editor = {Burton, Richard M and Bo Eriksen and Døjbak Håkonsson, Dorthe and Snow, Charles C},
pages = {181--201},
isbn = {0387341722},
language = {English},
year = {2006},
title = {Action leadership, multi-contingency theory and fit},
url = {http://dx.doi.org/10.1007/0-387-34173-0\\\_10},
priority = {0},
organization = {Springer US},
doi = {10.1007/0-387-34173-0\\\_10},
citeulike-linkout-0 = {http://dx.doi.org/10.1007/0-387-34173-0\\\_10},
abstract = {What is a good measure for an action-oriented leadership style to employ in the Multi-contingency Model? We develop leadership dimensions of delegation and uncertainty avoidance using factor analysis and test its implications, here on strategic implementation. An explore-exploit view of strategy is similarly confirmed using factor analysis. Using these complementary measures, we test four misfit hypotheses. Of the four, the data from medium-sized Danish enterprises support two hypotheses: a strategy of low exploration is a misfit with a leadership style of high delegation; a strategy of low exploitation is a misfit with a leadership style of high uncertainty avoidance. For researchers, an action-oriented leadership approach is integral to the multi-contingency theory and greatly enriches our theory of organizational design. For CEOs, leadership is made operational and action-oriented to solve problems and resolve misfit conditions for good performance.},
updated = {2014-06-20T12:48:23.000+0200},
asin = {0387341722},
abstract_en = {<p>What is a good measure for an <em>action-oriented leadership style</em> to employ in the <em>Multi-contingency Model</em>? We develop leadership dimensions of <em>delegation</em> and <em>uncertainty avoidance</em> using factor analysis and test its implications, here on strategic implementation.</p> <p>An <em>explore-exploit view of strategy</em> is similarly confirmed using factor analysis. Using these complementary measures, we test four misfit hypotheses. Of the four, the data from medium-sized Danish enterprises support two hypotheses: a strategy of low exploration is a misfit with a leadership style of high delegation; a strategy of low exploitation is a misfit with a leadership style of high uncertainty avoidance.</p> <p>For researchers, an <em>action-oriented leadership approach</em> is integral to the multi-contingency theory and greatly enriches our theory of organizational design. For CEOs, leadership is made operational and action-oriented to solve problems and resolve misfit conditions for good performance.</p>},
abstract_da = {<p>Hvad er en god m&aring;lestok for en <em>aktion-orienteret ledelsesstil</em> at anvende i <em>Multi-contingency-modellen</em>? Vi udvikler ledelsesdimensioner af <em>delegering</em> og <em>usikkerhedsundg&aring;else</em> ved hj&aelig;lp af faktoranalyse og tester dens implikationer, her p&aring; strategisk implementering.</p> <p>En <em>udforsk-udnyt synsvinkel af strategi</em> bekr&aelig;ftes ogs&aring; ved hj&aelig;lp af faktoranalyse. Ved hj&aelig;lp af disse komplement&aelig;re m&aring;linger tester vi fire misfit hypoteser. Af de fire underst&oslash;tter dataene fra mellemstore danske virksomheder to hypoteser: en strategi med lav udforskning er en misfit med en ledelsesstil med h&oslash;j delegation; en strategi med lav udnyttelse er en misfit med en ledelsesstil med h&oslash;j usikkerhedsundg&aring;else.</p> <p>For forskere er en <em>action-orienteret ledelsesstil</em> uundv&aelig;rlig for multi-contingency-teorien og beriger vores teori om organisatorisk design markant. For administrerende direkt&oslash;rer g&oslash;res ledelse operationel og action-orienteret for at l&oslash;se problemer og l&oslash;se misfit-tilstande for god pr&aelig;station.</p>},
abstract_kl = {<p>suua pitsaasoq uuttortaat +? ledelsesstil Multicontingencymodel atorpaa? delegering +? ledelsesdimension faktoranalyse ikiorsiullugu ineriartortitsivugut aamma akuliunnini maani atortussanngortitsinermi pilersaarusiornermut misilittarlugit.</p> <p>+? iliuusissatut pilersaarummit isiginninneq aamma faktoranalyse ikiorsiullugu uppernarsarneqarpoq. uuttortaanerit komplement&aelig;r tamakkua ikiorsiullugit sisamat misfit isumaannaagallartunik misilittarpugut. sisamat suliffeqarfinnit qallunaanit anngajaanit nalunaarsuutit isumaannaagallartut marluk najummisulerpaat: misissuineq atsittulimmik iliuusissatut pilersaarut misfit sinniisit angisuulimmik ledelsesstil; atuineq atsittulimmik iliuusissatut pilersaarut misfit usikkerhedsundg&aring;else angisuulimmik ledelsesstil.</p> <p>+? ledelsesstil ilisimatusartunut +? pinngitsoorneqarsinnaanngitsuuvoq ilusilersuineq aaqqittuutisinermut pillugu +? +? +?. pisortaanermut pisortaqatigiit suliakkerinermut tunngasoq aamma +? ajornartorsiutinik +? +? suliamut pitsaasumut +? +?.</p>},
abstract_is = {<p>Hva&eth; er g&oacute;&eth; m&aelig;ling fyrir <em>a&eth;ger&eth;afr&aelig;&eth;ilegan stj&oacute;rnunarst&iacute;l</em> til a&eth; nota &iacute; <em>Margf&ouml;ldunartilviksatri&eth;um</em>? Vi&eth; &thorn;r&oacute;a stj&oacute;rnunarm&aacute;lsgreinar um <em>fulltr&uacute;a</em> og <em>&oacute;skaft</em> me&eth; &thorn;&aacute;ttat&ouml;ku og pr&oacute;fum &aacute;hrif &thorn;eirra, h&eacute;r &aacute; &aacute;&aelig;tlunarsm&iacute;&eth;i.</p> <p><em>Ranns&oacute;knar-og-notkunarvi&eth;horf til stefnu</em> er l&iacute;ka sta&eth;fest me&eth; &thorn;&aacute;ttat&ouml;ku. Me&eth; &thorn;essum sam&thorn;&aelig;tta m&aelig;lingum pr&oacute;fum vi&eth; fj&oacute;ra tilvik af &oacute;samr&aelig;mi. Af fj&oacute;rum sty&eth;ja g&ouml;gn fr&aacute; mi&eth;st&aelig;r&eth;um d&ouml;nskum fyrirt&aelig;kjum tvo tilg&aacute;tur: stefna l&iacute;tillar ranns&oacute;knar er &oacute;samr&aelig;mi me&eth; stj&oacute;rnunarst&iacute;l mikils fulltr&uacute;a; stefna l&iacute;tillar n&yacute;tingar er &oacute;samr&aelig;mi me&eth; stj&oacute;rnunarst&iacute;l mikils &oacute;skafts.</p> <p>Fyrir ranns&oacute;knarmenn er <em>a&eth;ger&eth;afr&aelig;&eth;ileg stj&oacute;rnunara&eth;fer&eth;</em> &oacute;a&eth;skiljanleg &iacute; margf&ouml;ldunartilvikakenningunni og r&iacute;kurlega r&iacute;kir okkar kenningu um skipulagssetningu stofnana. Fyrir forstj&oacute;ra er stj&oacute;rnun verkefnisst&ouml;&eth;ug og ger&eth; a&eth;ger&eth;afr&aelig;&eth;ileg til a&eth; leysa vandam&aacute;l og leysa &oacute;samr&aelig;mi&eth; fyrir g&oacute;&eth;an framgang.</p>},
abstract_fo = {<p>Hvat er ein g&oacute;&eth; m&aacute;tari fyri ein <em>&aacute;ktagjandi lei&eth;slust&iacute;l</em>, sum skal seta &iacute; verk &iacute; <em>Multi-contingency Modelinum</em>? Vit &uacute;tv&iacute;kja lei&eth;slu&oslash;kjuna av <em>delegation</em> og <em>&oacute;vissan minni</em> vi&eth; n&yacute;tslu av faktoranalysu og testa teirra avlei&eth;ingar, her &aacute; taktiskari framlei&eth;slu.</p> <p>Ein <em>explore-exploit s&yacute;n &aacute; taktikki</em> er eisini sta&eth;fest vi&eth; n&yacute;tslu av faktoranalysu. Vi&eth; hesum samfelags m&aacute;tum testa vit f&yacute;ra misfit grunnger&eth;ir. Av hesum f&yacute;ra, stu&eth;la data fr&aacute; mi&eth;lum danska fyrit&oslash;kum tv&aelig;r grunnger&eth;irnar: ein taktikkur vi&eth; l&aacute;gari uppl&yacute;singar er eitt misfit vi&eth; eini lei&eth;slu&oslash;kjuni av h&oslash;gari delegation; ein taktikkur vi&eth; l&aacute;gari n&yacute;tslu er eitt misfit vi&eth; eini lei&eth;slu&oslash;kjuni av h&oslash;gari &oacute;vissan minni.</p> <p>Fyri rannsakarar er ein <em>&aacute;ktagjandi lei&eth;slust&iacute;l</em> ney&eth;ugur &iacute; taktikkteorinum og fylgir v&aelig;l vi&eth; til v&iacute;&eth;ka&eth;a okkara teori um skipanarskipan. Fyri CEO-ir er lei&eth;slan gj&oslash;rd virknisfull og &aacute;ktagjandi fyri at loysa trupulleikar og avmarka misfit-st&oslash;&eth;urnar fyri g&oacute;&eth;a virksemi.</p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/action-leadership-multi-contingency-theory-and-fit/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/action-leadership-multi-contingency-theory-and-fit/},
urltitle = {action-leadership-multi-contingency-theory-and-fit},
author = {Haakonsson, Dorthe D&oslash;jbak and Burton, Richard M and Obel, B&oslash;rge and Lauridsen, J&oslash;rgen}
}