zeal - sustainable strategy - since 1980

Om erik johnsen

B. Obel, K. K. Klausen, K. Kristensen, and F. Poulfelt, “Om erik johnsen,” Ledelse og erhvervsoekonomi, vol. 72, iss. 3, p. 67, 2008.

Abstract

Nærværende nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi er redigeret af professor Erik Johnsen. Dette markerer samtidig Johnsen`s 50 års jubilæum i tidsskriftets redaktion. En enestående begivenhed i et tidsskrifts historik. For i 50 år har Johnsen på fornem vis sat sit fingeraftryk på udviklingen af tidsskriftets faglighed og redaktionelle linje.Det hele begyndte i 1958, hvor Johnsen, som netop var blevet amanuensis, blev udnævnt til redaktionssekretær i tidsskriftet som dengang hed Erhvervsøkonomisk Tidsskrift. I 1987 ændredes navnet til Ledelse og Erhvervsøkonomi. I perioden 1968 til 1998 var Johnsen hovedredaktør. Og siden har han været redaktør under skiftende hovedredaktørers ledelse.Dette nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi markerer ikke alene Johnsens 50 jubilæum som medlem af redaktionen. Det markerer også, at der sættes et punktum for Johnsen æra i tidsskriftets historie. For Johnsen har besluttet at stoppe og udtræde af redaktionen.På vegne af de mange læsere som gennem tiden har nydt glæde af Ledelse og Erhvervsøkonomis artikler samt det store antal forfattere, som har bidraget til tidsskriftets faglighed og status, vil vi gerne rette en stor tak til Johnsen for den enorme indsats, han gennem årene har lagt i den løbende professionalisering af tidsskriftet. For spørgsmålet om hvordan Ledelse og Erhvervsøkonomi har kunnet blive bedre, har stedse stået på Johnsens dagsorden.Som medredaktører og kolleger vil vi desuden rette en stor tak til Johnsen for et uhyre konstruktivt, indsigtsfuldt og til tider også munter samspil.

BibTeX

@article {5ec9ed912e2a428a9d3a00a92e5f4225,
number = {3},
publisher = {DJØF forlag},
issn = {0902-3704},
journal = {Ledelse og Erhvervsoekonomi},
pages = {67},
volume = {72},
language = {Dansk},
year = {2008},
abstract = {Nærværende nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi er redigeret af professor Erik Johnsen. Dette markerer samtidig Johnsen`s 50 års jubilæum i tidsskriftets redaktion. En enestående begivenhed i et tidsskrifts historik. For i 50 år har Johnsen på fornem vis sat sit fingeraftryk på udviklingen af tidsskriftets faglighed og redaktionelle linje.Det hele begyndte i 1958, hvor Johnsen, som netop var blevet amanuensis, blev udnævnt til redaktionssekretær i tidsskriftet som dengang hed Erhvervsøkonomisk Tidsskrift. I 1987 ændredes navnet til Ledelse og Erhvervsøkonomi. I perioden 1968 til 1998 var Johnsen hovedredaktør. Og siden har han været redaktør under skiftende hovedredaktørers ledelse.Dette nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi markerer ikke alene Johnsens 50 jubilæum som medlem af redaktionen. Det markerer også, at der sættes et punktum for Johnsen æra i tidsskriftets historie. For Johnsen har besluttet at stoppe og udtræde af redaktionen.På vegne af de mange læsere som gennem tiden har nydt glæde af Ledelse og Erhvervsøkonomis artikler samt det store antal forfattere, som har bidraget til tidsskriftets faglighed og status, vil vi gerne rette en stor tak til Johnsen for den enorme indsats, han gennem årene har lagt i den løbende professionalisering af tidsskriftet. For spørgsmålet om hvordan Ledelse og Erhvervsøkonomi har kunnet blive bedre, har stedse stået på Johnsens dagsorden.Som medredaktører og kolleger vil vi desuden rette en stor tak til Johnsen for et uhyre konstruktivt, indsigtsfuldt og til tider også munter samspil.},
title = {Om Erik Johnsen},
updated = {2008-12-05T08:00:00-06:00},
biburl = {https://zeal.dk/publications/om-erik-johnsen/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/om-erik-johnsen/},
urltitle = {om-erik-johnsen},
author = {Obel, Børge and Klausen, Kurt Klaudi and Kristensen, Kai and Poulfelt, Flemming}
}