zeal - sustainable strategy - since 1980

Organisationsdesigns betydning for kvaliteten af patientbehandling

I. Duvald, H. Konzag, and B. Obel, “Organisationsdesigns betydning for kvaliteten af patientbehandling,” Økonomi og politik, vol. 2021, iss. 3, p. 50–65, 2021.

Abstract

Med udgangspunkt i de danske akutafdelinger belyses, hvordan organisationers design har betydning for organisationens målopfyldelse, herunder den kvalitet, organisationen leverer. Grundet få og ikke specifikke nationale retningslinjer er akutafdelingerne organiseret meget forskelligt. Nogle afdelinger ændrer også organisering i løbet af døgnet og ugen. Vi belyser, hvordan disse organisationsforskelle har betydning for kvaliteten af patientbehandlingen og risikoen for at dø efter en indlæggelse. Dødelighed er en hyppig anvendt parameter for kvalitet af patientbehandling. En patients risiko for at dø efter en indlæggelse bestemmes ud fra kliniske parametre. Risikoen er ligeledes afhængig af den behandlingskvalitet, hospitalet kan levere. Hospitalets ressourcer, organisering af ressourcerne, samt kommunikation og beslutningsprocesser spiller en væsentlig rolle. Vi giver i artiklen et overblik over de organisationsdesignelementer, der er væsentlige: den grundlæggende organisering, brug af IT-systemer og organisering på forskellige tidspunkter, herunder natte- og weekendskift. Vi præsenterer ligeledes et værktøj, der kan vurdere organisationsdesignet – et værktøj, alle kan anvende.

BibTeX

@article {8b69164658504dd4ad9e1a0a5d57d2fe,
number = {3},
publisher = {Jurist og Økonomforbundets forlag},
issn = {0030-1906},
journal = {Økonomi og Politik},
pages = {50--65},
volume = {2021},
language = {Dansk},
year = {2021},
abstract = {Med udgangspunkt i de danske akutafdelinger belyses, hvordan organisationers design har betydning for organisationens målopfyldelse, herunder den kvalitet, organisationen leverer. Grundet få og ikke specifikke nationale retningslinjer er akutafdelingerne organiseret meget forskelligt. Nogle afdelinger ændrer også organisering i løbet af døgnet og ugen. Vi belyser, hvordan disse organisationsforskelle har betydning for kvaliteten af patientbehandlingen og risikoen for at dø efter en indlæggelse. Dødelighed er en hyppig anvendt parameter for kvalitet af patientbehandling. En patients risiko for at dø efter en indlæggelse bestemmes ud fra kliniske parametre. Risikoen er ligeledes afhængig af den behandlingskvalitet, hospitalet kan levere. Hospitalets ressourcer, organisering af ressourcerne, samt kommunikation og beslutningsprocesser spiller en væsentlig rolle. Vi giver i artiklen et overblik over de organisationsdesignelementer, der er væsentlige: den grundlæggende organisering, brug af IT-systemer og organisering på forskellige tidspunkter, herunder natte- og weekendskift. Vi præsenterer ligeledes et værktøj, der kan vurdere organisationsdesignet – et værktøj, alle kan anvende.},
title = {Organisationsdesigns betydning for kvaliteten af patientbehandling},
updated = {2021-12-02T08:00:00-06:00},
biburl = {https://zeal.dk/publications/organisationsdesigns-betydning-for-kvaliteten-af-patientbehandling/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/organisationsdesigns-betydning-for-kvaliteten-af-patientbehandling/},
urltitle = {organisationsdesigns-betydning-for-kvaliteten-af-patientbehandling},
author = {Duvald, Iben and Konzag, Henrike and Obel, Børge}
}