zeal - sustainable strategy - since 1980

Rational emotionality: integrating emotions into psychological climate

D. D. Haakonsson, R. M. Burton, and B. Obel, “Rational emotionality: integrating emotions into psychological climate,” in Designing organizations: 21st century approaches, R. M. Burton, B. H. Eriksen, D. D. Håkonsson, T. Knudsen, and C. C. Snow, Eds., Springer verlag, 2008, p. 59–82.

Abstract

Dette kapitel diskuterer begreberne af affektive begivenheder og medarbejderes emotioner og integrerer disse begreber i tidligere arbejde om psykologisk klima, som repræsenteret i multikontingensmodellen (Burton et al., 2006; Burton and Obel, 2004).

Derudover diskuterer dette kapitel virkningen af organisatoriske følelser på organisatorisk informationsbehandling og beslutningstagning, hvilket hjælper med at forklare rollen af organisatorisk klima i multikontingensmodellen.

I første del af kapitlet definerer vi begrebet psykologisk klima og dets tilsyneladende mangel på sammenhæng med medarbejderadfærd.

Byggende på nyere forskningsresultater om rollen af følelser i organisatorisk adfærd, foreslår vi psykologisk klima som affektive begivenheder, som påvirker medarbejderes følelser.

Emotioner repræsenterer i deres tur en betinget sindstilstand, som påvirker medarbejderens informationsbehandling og efterfølgende adfærd. Således er psykologisk klima, konceptualiseret som affektive begivenheder, et vigtigt begreb inden for multikontingensmodellen af organisatorisk design.

Den sidste del af papiret giver et første skridt hen imod at integrere følelser gennem deres forhold til psykologisk klima i multikontingensmodellen.

Her diskuterer vi begrebet rationel emotionalitet, som fanger, hvordan følelser påvirker menneskers evne til at træffe rationelle beslutninger.

BibTeX

@inbook {dojbaketal2006a,
publisher = {Springer Verlag},
booktitle = {Designing Organizations: 21st Century Approaches},
editor = {Burton, Richard M and Eriksen, Bo H and Håkonsson, Dorthe Døjbak and Thorbjørn Knudsen and Snow, Charles C},
pages = {59--82},
series = {Information and Organization Design Series},
isbn = {9780387777757},
language = {English},
doi = {10.1007/978-0-387-77776-4\\\_4},
year = {2008},
title = {Rational Emotionality: Integrating Emotions into Psychological Climate},
url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77776-4\\\_4},
priority = {0},
organization = {Springer Verlag},
citeulike-linkout-0 = {http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77776-4\\\_4},
abstract = {This chapter discusses the notions of affective events and employee emotions, and integrates these concepts into previous work on psychological climate, as represented in the multicontingency model (Burton et al., 2006; Burton and Obel, 2004). Furthermore, this chapter discusses the effect of organizational emotions on organizational information processing and decision making, which helps to explain the role of organizational climate in the multicontingency model. In the first part of the chapter, we define the concept of psychological climate and its apparent lack of association with employee behavior. Building on recent research findings on the role of emotions in organizational behavior, we propose psychological climate as affective events, which influence employee emotions. Emotions, in turn, represent a conditional state of mind, which influences employee information processing and consequent behaviors. Thus, psychological climate, conceptualized as affective events, is an important concept within the multi-contingency model of organizational design. The final part of the paper provides a first step towards integrating emotions, through their relationship with psychological climate, into the multicontingency model. Here, we discuss the concept of rational emotionality, which captures how emotions influence peoples' abilities to make rational decisions.},
updated = {2014-06-20T12:48:23.000+0200},
asin = {038777775X},
abstract_en = {<p>This chapter discusses the notions of <em>affective events</em> and employee <em>emotions</em>, and integrates these concepts into previous work on psychological climate, as represented in the multicontingency model (Burton et al., 2006; Burton and Obel, 2004).</p> <p>Furthermore, this chapter discusses the effect of organizational emotions on organizational information processing and decision making, which helps to explain the role of organizational climate in the multicontingency model.</p> <p>In the first part of the chapter, we define the concept of <em>psychological climate</em> and its apparent lack of association with employee behavior.</p> <p>Building on recent research findings on the role of emotions in organizational behavior, we propose psychological climate as affective events, which influence employee emotions.</p> <p>Emotions, in turn, represent a conditional state of mind, which influences employee information processing and consequent behaviors. Thus, psychological climate, conceptualized as affective events, is an important concept within the multi-contingency model of organizational design.</p> <p>The final part of the paper provides a first step towards integrating emotions, through their relationship with psychological climate, into the multicontingency model.</p> <p>Here, we discuss the concept of <em>rational emotionality</em>, which captures how emotions influence peoples' abilities to make rational decisions.</p>},
abstract_da = {<p>Dette kapitel diskuterer begreberne af <em>affektive begivenheder</em> og medarbejderes <em>emotioner</em> og integrerer disse begreber i tidligere arbejde om psykologisk klima, som repr&aelig;senteret i multikontingensmodellen (Burton et al., 2006; Burton and Obel, 2004).</p> <p>Derudover diskuterer dette kapitel virkningen af organisatoriske f&oslash;lelser p&aring; organisatorisk informationsbehandling og beslutningstagning, hvilket hj&aelig;lper med at forklare rollen af organisatorisk klima i multikontingensmodellen.</p> <p>I f&oslash;rste del af kapitlet definerer vi begrebet <em>psykologisk klima</em> og dets tilsyneladende mangel p&aring; sammenh&aelig;ng med medarbejderadf&aelig;rd.</p> <p>Byggende p&aring; nyere forskningsresultater om rollen af f&oslash;lelser i organisatorisk adf&aelig;rd, foresl&aring;r vi psykologisk klima som affektive begivenheder, som p&aring;virker medarbejderes f&oslash;lelser.</p> <p>Emotioner repr&aelig;senterer i deres tur en betinget sindstilstand, som p&aring;virker medarbejderens informationsbehandling og efterf&oslash;lgende adf&aelig;rd. S&aring;ledes er psykologisk klima, konceptualiseret som affektive begivenheder, et vigtigt begreb inden for multikontingensmodellen af organisatorisk design.</p> <p>Den sidste del af papiret giver et f&oslash;rste skridt hen imod at integrere f&oslash;lelser gennem deres forhold til psykologisk klima i multikontingensmodellen.</p> <p>Her diskuterer vi begrebet <em>rationel emotionalitet</em>, som fanger, hvordan f&oslash;lelser p&aring;virker menneskers evne til at tr&aelig;ffe rationelle beslutninger.</p>},
abstract_kl = {<p>immikkoortup tamatuma pisimasunit affektiv sulisut killinneqarnerininngaanniillu begrebit oqallisigai aamma begrebit tamakkua siusinnerusumi sila psykologiimut pillugu suliami multikontingensmodel ( Burton et +? 2006 takutippaa peqataalertillugit; Burton and Obel 2004).</p> <p>aamma immikkoortup tamatuma misigissutsinit aaqqittuutisinernut informationsbehandling aaqqittuutisinermut aalajangernermilu sunniut oqallisigaa sorliup silamit aaqqittuutisinermut multikontingensmodel isiginnaagassiami inuttaligassaq nassuiaateqarfigigaanni iluaqutaavoq.</p> <p>immikkoortoq siulleq piffissap immikkoortuani begrebi psykologiimut sila medarbejderadf&aelig;rd ataneq +? nassuiaatilerpavut.</p> <p>misigissutsinit isiginnaagassiami inuttaligassamut pillugu qanoq iliornermi aaqqittuutisinermut ilisimatusarnermi paasisanik nutaanik isumalluutiginnippoq pisimasutut affektiv sulisut misigissusiinik sunniisutut psykologiimut silamik siunnersuutigaagut.</p> <p>killinneqarnerit angalaarnerminni sindstilstand pissuteqartumik sulisup informationsbehandling tulliusumik qanoq +? sunniisumik takutitsipput. ima psykologiimut sila +? begrebi pingaarutilik ilusilersuinernit aaqqittuutisinernut multikontingensmodel iluani pisimasutut affektiv ippoq.</p> <p>kingulleq pappialap ilaasa allorneq siulleq hen akerlianik misigissutsinik silamut psykologiimut pissutsimikkut multikontingensmodel peqataalertitsisoq pillerpoq.</p> <p>maani oqallisigaarput begrebi akunnaatsuliaq emotionalitet pisaqartoq qanoq misigissutsit inuit akunnaatsulianik aalajangiussanik naapitsinissamut piginnaasaat sunneraat.</p>},
abstract_is = {<p>&THORN;essi kafla fjallar um hugt&ouml;kin <em>affective events</em> og tilfinningar starfsmanna og sameinar &thorn;essi hugt&ouml;k &iacute; fyrri vinnu um s&aacute;lr&aelig;nt loftslag eins og &thorn;a&eth; er l&yacute;st &iacute; margst&ouml;&eth;vakenningarstefnunni (Burton et al., 2006; Burton og Obel, 2004).</p> <p>&Iacute; vi&eth;b&oacute;t vi&eth; &thorn;a&eth; fjallar &thorn;essi kafla um &aacute;hrif tilfinninga skipulags &aacute; a&eth;greiningu uppl&yacute;singa &iacute; skipulagi&eth; og &aacute;kv&ouml;r&eth;unart&ouml;ku, sem hj&aacute;lpar til a&eth; &uacute;tsk&yacute;ra hlutverk s&aacute;lr&aelig;ns loftlags &iacute; margst&ouml;&eth;vakenningarstefnunni.</p> <p>&Iacute; fyrsta hluta kaflans skilgreinum vi&eth; hugtaki&eth; <em>s&aacute;lr&aelig;nt loftslag</em> og &thorn;a&eth; er ekki auglj&oacute;st tengsl &thorn;ess vi&eth; heg&eth;un starfsmanna.</p> <p>Byggjandi &aacute; n&yacute;legum ranns&oacute;knum &aacute; hlutverki tilfinninga &iacute; stj&oacute;rnunarh&aacute;ttum, stingum vi&eth; upp s&aacute;lr&aelig;nt loftslag sem affective events, sem hafa &aacute;hrif &aacute; tilfinningar starfsmanna. </p> <p>Tilfinningar t&aacute;kna aftur &aacute; m&oacute;ti skilyr&eth;isbundi&eth; s&aacute;lfr&aelig;&eth;ilegt &aacute;stand sem hefur &aacute;hrif &aacute; a&eth;greiningu uppl&yacute;singa starfsmanna og &thorn;ar af lei&eth;andi heg&eth;un &thorn;eirra. &THORN;annig er s&aacute;lr&aelig;nt loftslag, hugsa&eth; sem affective events, mikilv&aelig;gt hugtak &iacute; margst&ouml;&eth;vakenningarstefnu skipulags.</p> <p>S&iacute;&eth;asti hluti greinarinnar veitir fyrsta skrefi&eth; &iacute; samruna tilfinninga, &thorn;ar sem &thorn;eir tengjast s&aacute;lr&aelig;nu loftslagi, &iacute; margst&ouml;&eth;vakenningarstefnunni.</p> <p>H&eacute;r fj&ouml;llum vi&eth; um hugtaki&eth;<em> r&ouml;kr&eacute;tt tilfinningaleiki</em> sem var&eth;ar hvernig tilfinningar hafa &aacute;hrif &aacute; getu f&oacute;lks til a&eth; taka r&ouml;kr&eacute;ttar &aacute;kvar&eth;anir.</p>},
abstract_fo = {<p>Hetta kapitul diskuterar hugt&oslash;kini <em>kensluelvandi hendingar</em> og <em>tilfinningar</em> hj&aacute; starvsf&oacute;lkum, og hevur &iacute; huga tey hugt&oslash;kini &iacute; seinna arbei&eth;inum um s&aacute;lfr&oslash;&eth;iliga kl&iacute;mat, sum ver&eth;ur v&iacute;st &iacute; fleirtra&eth;a modellinum (Burton et al., 2006; Burton and Obel, 2004).</p> <p>Vi&eth;v&iacute;kjandi ver&eth;ur eisini &aacute;virkanin av tilfinningum &iacute; fyrit&oslash;kunum &aacute; vinnuligan uppskotst&oslash;rv og &aacute;kvalta&eth;arfer&eth;ir, sum hj&aacute;lpa til at &uacute;tgreina roluna hj&aacute; fyrit&oslash;kuklimati &iacute; fleirtra&eth;a modellinum.</p> <p>&Iacute; fyrsta partinum av kapitulinum, skilgreina vit hugt&oslash;kini <em>s&aacute;lfr&oslash;&eth;iligt kl&iacute;ma</em> og ta&eth; &oacute;skiljingliga vanta&eth;a sambandi&eth; millum ta&eth; og starvsf&oacute;lkabirting.</p> <p>Vi&eth; byrjan &aacute; n&yacute;ggjari avger&eth;arskapandi ranns&oacute;knir um &aacute;virkan av tilfinningum &iacute; fyrit&oslash;kum, leggja vit fram s&aacute;lfr&oslash;&eth;iligt kl&iacute;ma sum kensluelvandi hendingar, sum hava &aacute;virkan &aacute; tilfinningar hj&aacute; starvsf&oacute;lkum.</p> <p>Tilfinningar, afturat, v&iacute;sa &aacute; eitt skilydandi sinnistilstand, sum hevur &aacute;virkan &aacute; uppskotst&oslash;rv og konsentrati&oacute;n hj&aacute; starvsf&oacute;lkum. Solei&eth;is er s&aacute;lfr&oslash;&eth;iligt kl&iacute;ma, sum hugtiki&eth; sum kensluelvandi hendingar, ein viktig hugtakur &iacute; fleirtra&eth;a modellinum, t&aacute; i&eth; ta&eth; kemur til fyrit&oslash;kuforma.</p> <p>S&iacute;&eth;sta parturin av greinini gevur eitt fyrsta stig &iacute; at heinta tilfinningarina, gj&oslash;gnum sambandi&eth; vi&eth; s&aacute;lfr&oslash;&eth;iligt kl&iacute;ma, inn &iacute; fleirtra&eth;a modellin.</p> <p>Her, diskuterar vit hugt&oslash;kini <em>ra&eth;v&iacute;s tilfinningur</em>, sum fangar, hvussu tilfinningar hava &aacute;virkan &aacute; f&oslash;rm&oslash;rk starvsf&oacute;lk at taka ra&eth;v&iacute;s uppskot.</p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/rational-emotionality-integrating-emotions-into-psychological-climate/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/rational-emotionality-integrating-emotions-into-psychological-climate/},
urltitle = {rational-emotionality-integrating-emotions-into-psychological-climate},
author = {Haakonsson, Dorthe D&oslash;jbak and Burton, Richard M and Obel, B&oslash;rge}
}