zeal - sustainable strategy - since 1980

Return on assets loss from situational and contingency misfits

R. M. Burton, J. Lauridsen, and B. Obel, “Return on assets loss from situational and contingency misfits,” Management science, vol. 48, iss. 11, p. 1461–1485, 2002.

Abstract

Vi udvikler en regelbaseret contingency misfit model og relaterede hypoteser for at teste empirisk Burton og Obels (1998) multi contingency model for strategisk organisatorisk design.

Modellen er en række ‘hvis-så’ misfit-regler, hvor misfits fører til et tab af præstation; de er supplementer til strategi og organisatorisk contingency teori fit-regler. Ved hjælp af data fra 224 små og mellemstore danske virksomheder kategoriseres og identificeres misfits.

Derefter udvikles og testes præstationshypoteser ved hjælp af regressionsmodeller. Vi bekræfter hypoteserne om, at virksomheder med situationsmæssige misfits eller contingency misfits, eller begge, lider af præstationstab i forhold til afkastet på aktiver sammenlignet med virksomheder uden misfits. Modsætningsvis fandt vi ikke, at yderligere misfits fører til øget præstationstab.

Vores resultater antyder, at blot en enkelt misfit af enhver art kan kompromittere ydeevnen betydeligt. Disse resultater giver en dybere forståelse af organisatorisk contingency teori samt implikationer for den regelbaserede fit-misfit organisatoriske designmodel.

BibTeX

@article {af94d23024fe11da834f000ea68e967b,
number = {11},
publisher = {Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)},
issn = {0025-1909},
journal = {Management Science},
pages = {1461--1485},
volume = {48},
language = {English},
year = {2002},
note = {Haves HHÅ},
title = {Return on Assets Loss from Situational and Contingency Misfits},
url = {http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.48.11.1461.262},
month = {nov},
doi = {10.1287/mnsc.48.11.1461.262},
abstract = {We develop a rule-based contingency misfit model and related hypotheses to test empirically the Burton and Obel (1998) multi contingency model for strategic organizational design.
The model is a set of “if-then” misfit rules, in which misfits lead to a loss in performance; they are complements to the strategy and organizational contingency theory fit rules. Using data from 224 small- and medium-sized Danish firms, misfits are categorized and identified.
Then, performance hypotheses are developed and tested using regression models. We confirm the hypotheses that firms with situational misfits or contingency misfits, or both, incur performance losses in return on assets compared with firms with no misfits. Contrary to our hypotheses, we did not find that additional misfits lead to increased performance loss.
Our results suggest that just one misfit of any kind may significantly compromise performance. These results yield a deeper understanding of organizational contingency theory, as well as implications for the rule-based fit-misfit organizational design model.},
updated = {2015-01-11T16:17:44.000+0100},
abstract_en = {<p>We develop a rule-based <em>contingency misfit model</em> and related hypotheses to test empirically the Burton and Obel (1998) multi contingency model for strategic organizational design.</p> <p>The model is a set of &ldquo;<em>if-then</em>&rdquo; misfit rules, in which misfits lead to a loss in performance; they are complements to the strategy and organizational contingency theory fit rules. Using data from 224 small- and medium-sized Danish firms, misfits are categorized and identified.</p> <p>Then, performance hypotheses are developed and tested using regression models. We confirm the hypotheses that firms with <em>situational misfits</em> or <em>contingency misfits</em>, or both, incur performance losses in return on assets compared with firms with no misfits. Contrary to our hypotheses, we did not find that additional misfits lead to increased performance loss.</p> <p>Our results suggest that just one misfit of any kind may significantly compromise performance. These results yield a deeper understanding of organizational contingency theory, as well as implications for the rule-based fit-misfit organizational design model.</p>},
abstract_da = {<p>Vi udvikler en regelbaseret <em>contingency misfit model</em> og relaterede hypoteser for at teste empirisk Burton og Obels (1998) multi contingency model for strategisk organisatorisk design.</p> <p>Modellen er en r&aelig;kke 'hvis-s&aring;' misfit-regler, hvor misfits f&oslash;rer til et tab af pr&aelig;station; de er supplementer til strategi og organisatorisk contingency teori fit-regler. Ved hj&aelig;lp af data fra 224 sm&aring; og mellemstore danske virksomheder kategoriseres og identificeres misfits.</p> <p>Derefter udvikles og testes pr&aelig;stationshypoteser ved hj&aelig;lp af regressionsmodeller. Vi bekr&aelig;fter hypoteserne om, at virksomheder med <em>situationsm&aelig;ssige misfits</em> eller <em>contingency misfits</em>, eller begge, lider af pr&aelig;stationstab i forhold til afkastet p&aring; aktiver sammenlignet med virksomheder uden misfits. Mods&aelig;tningsvis fandt vi ikke, at yderligere misfits f&oslash;rer til &oslash;get pr&aelig;stationstab.</p> <p>Vores resultater antyder, at blot en enkelt misfit af enhver art kan kompromittere ydeevnen betydeligt. Disse resultater giver en dybere forst&aring;else af organisatorisk contingency teori samt implikationer for den regelbaserede fit-misfit organisatoriske designmodel.</p>},
abstract_kl = {<p>regelbaseret contingency +? atassutilikkanik Burton Obelip ( 1998-ip) multi contingency ilusilersuinernut +? aaqqittuutisinernut +? +? misilittarniarlugit ineriartortitsivugut misfit assilisassaq.</p> <p>assilisassaq hvis-taavoq' kinguleriiaat' +? misfit suliamik annaasamik +?; ilangaaqqut-veq teorit +? iliuusissatut pilersaarummut +? aaqqittuutisinermut. 224-nillu anngajaanit suliffeqarfinnit qallunaanit mikisunit nalunaarsuutit ikiorsiullugit +? aamma kinaanera uppernarsineqarpoq misfit.</p> <p>tamatuma kingorna ineriartortinneqarpoq misissortippoq regressionsmodel ikiorsiullugit pr&aelig;stationshypotese. pillugu isumaannaagallartut uppernarsarpavut misfit situationsm&aelig;ssig imaluunniit contingency marluullutik suliffeqarfiit misfit imaluunniit pigisat nalillit iluanaarutinut naleqqiullugu pr&aelig;stationstab ippigusuttut misfit+QAR NNGIT TUQnn suliffeqarfinnik missingersuussivoq. +? nassaanngilagut allat misfit pr&aelig;stationstab annertusisumik kinguneqartut.</p> <p>inernitta oqamisaarput ataatsip suussutsimit suminngaanniilluunniit misfit naammassisaqarsinnaaneq +?. inernerit uku itisuumik contingency teorimit aaqqittuutisinermut kiisalu akuliunnernit paaseqatigiinnermik regelbaseret +? aaqqittuutisinermut designmodel tunisipput.</p>},
abstract_is = {<p>Vi &thorn;r&oacute;um reglu-bundna <em>contingency misfit model</em> og tengdar tilg&aacute;tur til a&eth; pr&oacute;fa tilraunalega Burton og Obel (1998) marg-contingency modeli&eth; fyrir hollustufr&aelig;&eth;ilegt skipulag fyrirt&aelig;kja.</p> <p>M&oacute;deli&eth; er safn af reglum &bdquo;<em>if-then</em>&ldquo; misfit, &thorn;ar sem misfits lei&eth;a til tapa &aacute; framf&ouml;rum; &thorn;eir eru samhli&eth;a vi&eth; stefnu og hollustu mismunandateori fit reglur. Me&eth; g&ouml;gnum fr&aacute; 224 d&ouml;nskum fyrirt&aelig;kjum, eru misfits flokka&eth;ir og greindir.</p> <p>S&iacute;&eth;an eru framkv&aelig;mdar framkomulags tilg&aacute;turnar og pr&oacute;fa&eth;ar me&eth; beit reglulegra l&iacute;kana. Vi&eth; sta&eth;f&ouml;stum tilg&aacute;tur a&eth; fyrirt&aelig;ki me&eth; <em>situational misfits</em> e&eth;a <em>contingency misfits</em>, e&eth;a b&aelig;&eth;i &thorn;essi, hafi tap &aacute; framlei&eth;slu &iacute; endurgrei&eth;slu &aacute; eignum mi&eth;a&eth; vi&eth; fyrirt&aelig;ki &aacute;n misfits. &Ouml;fugt vi&eth; tilg&aacute;tur okkar, fundum vi&eth; ekki a&eth; auka misfits lei&eth;i til eykstur &iacute; tap &aacute; framlei&eth;slu.</p> <p>Okkar ni&eth;urst&ouml;&eth;ur stinga upp &aacute; a&eth; bara ein misfit af hva&eth;a tagi sem er getur alvarlega &thorn;rengra framlei&eth;slu. &THORN;essar ni&eth;urst&ouml;&eth;ur gefa d&yacute;pri skilning &aacute; hollustufr&aelig;&eth;ilegri mismunandateori, auk &aacute;lyktana fyrir reglu-bundna fit-misfit skipulagsm&oacute;del fyrirt&aelig;kja.</p>},
abstract_fo = {<p>Vi&eth; &uacute;tv&iacute;kla eina reglu-baserade <em>teldumisliga &oacute;samr&oslash;&eth;u</em> og vi&eth;komandi hypotesur til at pr&oslash;va empiriskt Burton og Obel (1998) multi &oacute;samr&oslash;&eth;u modell fyri strategisk organisatoriskt design. </p> <p>Modellin er eitt sett av &ldquo;<em>hvis-s&aring;</em>&rdquo; &oacute;samr&oslash;&eth;u reglum, har &oacute;samr&oslash;&eth;ur lei&eth;a til ein tap &iacute; framlei&eth;slu; tey eru supplement til strategi og organisatorisk &oacute;samr&oslash;&eth;u samr&oslash;&eth;u teori reglur. Vi&eth; at n&yacute;ta data fr&aacute; 224 sm&aacute;um- og mi&eth;lum st&oslash;ddum f&oslash;royskum f&iacute;rum, ver&eth;a &oacute;samr&oslash;&eth;ur flokka&eth;ar og sannkend.</p> <p>S&iacute;&eth;ani ver&eth;a framlei&eth;slu-hypotesur &uacute;tv&iacute;kla&eth;ar og pr&oslash;va&eth;ar vi&eth; n&yacute;tslu av regresjons modellum. Vit sta&eth;festa hypotesurnar, at f&iacute;rur vi&eth; <em>situati&oacute;nalum &oacute;samr&oslash;&eth;um</em> ella <em>teldumisliga &oacute;samr&oslash;&eth;um</em>, ella b&aacute;&eth;um, ver&eth;a at lata &aacute; framlei&eth;slu, samanbori&eth; vi&eth; f&iacute;rur uttan &oacute;samr&oslash;&eth;ur. T&iacute;l&iacute;kt okkara hypotesum, funnu vit ikki, at vi&eth; fleiri &oacute;samr&oslash;&eth;um lei&eth;a til aukandi tap &iacute; framlei&eth;slu. </p> <p>Okkara ni&eth;urst&oslash;&eth;ur stinga til, at bert ein &oacute;samr&oslash;&eth;a av hv&oslash;rjum slag er n&oacute;gv til at &iacute;taka framlei&eth;sluna. Hesar ni&eth;urst&oslash;&eth;ur geva ein dj&uacute;par skilning av organisatorisk &oacute;samr&oslash;&eth;u teori, sum eisini hevur t&yacute;dning fyri reglu-baserade samr&oslash;&eth;u &oacute;samr&oslash;&eth;u organisatoriskum modellum.</p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/return-on-assets-loss-from-situational-and-contingency-misfits/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/return-on-assets-loss-from-situational-and-contingency-misfits/},
urltitle = {return-on-assets-loss-from-situational-and-contingency-misfits},
author = {Burton, Richard M and Lauridsen, J&oslash;rgen and Obel, B&oslash;rge}
}