zeal - sustainable strategy - since 1980

Risk of death within 7 days of discharge from emergency departments with different organizational models

A. Møllekær, H. Kirkegaard, B. Vest Hansen, I. Duvald, J. K. Eskildsen, B. Obel, and B. Madsen, “Risk of death within 7 days of discharge from emergency departments with different organizational models,” European journal of emergency medicine, vol. 27, iss. 1, p. 27–32, 2020.

Abstract

Formål: Formålet med denne undersøgelse er at undersøge sammenhængen mellem organisatoriske modeller i akutmodtagelsesafdelinger (ED) og risikoen for død inden for 7 dage efter udskrivning fra ED.

Patienter og metoder: Vi inkluderede danske ED-udskrivelser mellem 1. januar 2011 og 24. december 2014, som førte til død inden for 7 dage efter udskrivning. Inklusionskriteriet var en alder over 18 år. Exklusionskriteriet var yderligere indlæggelse på hospitalet. Første model (Virtual): Andre afdelinger ansætter praktikanter, der udfører ED-opgaver. De er ansvarlige for patientpleje i ED og prioriterer deres opgaveordre mellem deres egen afdeling og ED. Anden model (Hybrid): ED/andre afdelinger udfører opgaverne; praktikanter/konsulenter ansættes af ED/andre afdelinger. ED/andre afdelinger har ansvar for patientplejen. Tredje model (Uafhængig): ED udfører alle opgaver; ansætter praktikanter/konsulenter; og har ansvar for patientplejen. Køn, alder, Charlson Comorbidity Index score og primær diagnose blev brugt til at beskrive patientkarakteristika. Vi beregnede risikoen for død inden for 7 dage efter udskrivning ved hjælp af multiple logistisk regressionsanalyse.

Resultater: I 805 ud af 201.299 inkluderede udskrivelser døde patienten inden for 7 dage. Sammenlignet med Virtual-modellen var oddsratioet for død inden for 7 dage efter udskrivning 0,72 (95\% konfidensinterval: 0,59–0,92) for Uafhængig model og 0,75 (95\% konfidensinterval: 0,61–0,92) for Hybrid+Virtual-model. Øget risiko var forbundet med mandligt køn, højere alder og en medium eller høj Charlson Comorbidity Index score.

Konklusion: Sammenlignet med udskrivelser fra Virtual-modellen var risikoen for død inden for 7 dage efter udskrivning lavere, hvis ED havde en Uafhængig eller en Hybrid+Virtual-model.

BibTeX

@article {fb8ca25553f540b6acdf73fd74d3bd8c,
number = {1},
publisher = {Lippincott Williams \& Wilkins, Ltd.},
issn = {0969-9546},
journal = {European Journal of Emergency Medicine},
pages = {27--32},
volume = {27},
language = {English},
doi = {10.1097/MEJ.0000000000000596},
month = {feb},
year = {2020},
abstract = {Objective: The aim of this study is to investigate the association between emergency department (ED) organizational models and the risk of death within 7 days of ED discharge.Patients and methods: We included Danish ED discharges between 1 January 2011 and 24 December 2014 that led to death within 7 days of discharge. The inclusion criterion was age older than 18 years. The exclusion criterion was further in-hospital admission. First model (Virtual): other departments employ interns who perform ED tasks. They are responsible for ED patient care and prioritize their task order between their own department and the ED.Second model (Hybrid): the ED/other departments perform tasks; interns/consultants are employed by the ED/other departments. The ED/other departments have patient care responsibility.Third model (Independent): the ED performs all tasks; employs interns/consultants; and have patient care responsibility.Sex, age, Charlson Comorbidity Index score, and primary diagnosis were used to describe patient characteristics. We calculated the risk of death within 7 days of discharge using multiple logistic regression analysis.Results: In 805 out of 201 299 discharges included in the study, the patient died within 7 days. Compared with the Virtual model, the odds ratio for death within 7 days of discharge was 0.72 (95\% confidence interval: 0.59–0.92) for the Independent model and 0.75 (95\% confidence interval: 0.61–0.92) for the Hybrid+Virtual model. Increased risk was associated with male sex, older age, and a medium or a high Charlson Comorbidity Index score.Conclusion: Compared with discharges from a Virtual model, the risk of death within 7 days of discharge was lower if the ED had an Independent or a Hybrid+Virtual model.},
title = {Risk of death within 7 days of discharge from emergency departments with different organizational models},
updated = {2020-02-01T08:00:00-06:00},
abstract_en = {<p><strong>Objective:</strong> The aim of this study is to investigate the association between emergency department (ED) organizational models and the risk of death within 7 days of ED discharge.</p> <p><strong>Patients and methods:</strong> We included Danish ED discharges between 1 January 2011 and 24 December 2014 that led to death within 7 days of discharge. The inclusion criterion was age older than 18 years. The exclusion criterion was further in-hospital admission. First model (Virtual): other departments employ interns who perform ED tasks. They are responsible for ED patient care and prioritize their task order between their own department and the ED.Second model (Hybrid): the ED/other departments perform tasks; interns/consultants are employed by the ED/other departments. The ED/other departments have patient care responsibility.Third model (Independent): the ED performs all tasks; employs interns/consultants; and have patient care responsibility.Sex, age, Charlson Comorbidity Index score, and primary diagnosis were used to describe patient characteristics. We calculated the risk of death within 7 days of discharge using multiple logistic regression analysis.</p> <p><strong>Results:</strong> In 805 out of 201&thinsp;299 discharges included in the study, the patient died within 7 days. Compared with the Virtual model, the odds ratio for death within 7 days of discharge was 0.72 (95\% confidence interval: 0.59&ndash;0.92) for the Independent model and 0.75 (95\% confidence interval: 0.61&ndash;0.92) for the Hybrid+Virtual model. Increased risk was associated with male sex, older age, and a medium or a high Charlson Comorbidity Index score.</p> <p><strong>Conclusion:</strong> Compared with discharges from a Virtual model, the risk of death within 7 days of discharge was lower if the ED had an Independent or a Hybrid+Virtual model.</p>},
abstract_da = {<p><strong>Form&aring;l:</strong> Form&aring;let med denne unders&oslash;gelse er at unders&oslash;ge sammenh&aelig;ngen mellem organisatoriske modeller i akutmodtagelsesafdelinger (ED) og risikoen for d&oslash;d inden for 7 dage efter udskrivning fra ED.</p> <p><strong>Patienter og metoder:</strong> Vi inkluderede danske ED-udskrivelser mellem 1. januar 2011 og 24. december 2014, som f&oslash;rte til d&oslash;d inden for 7 dage efter udskrivning. Inklusionskriteriet var en alder over 18 &aring;r. Exklusionskriteriet var yderligere indl&aelig;ggelse p&aring; hospitalet. F&oslash;rste model (Virtual): Andre afdelinger ans&aelig;tter praktikanter, der udf&oslash;rer ED-opgaver. De er ansvarlige for patientpleje i ED og prioriterer deres opgaveordre mellem deres egen afdeling og ED. Anden model (Hybrid): ED/andre afdelinger udf&oslash;rer opgaverne; praktikanter/konsulenter ans&aelig;ttes af ED/andre afdelinger. ED/andre afdelinger har ansvar for patientplejen. Tredje model (Uafh&aelig;ngig): ED udf&oslash;rer alle opgaver; ans&aelig;tter praktikanter/konsulenter; og har ansvar for patientplejen. K&oslash;n, alder, Charlson Comorbidity Index score og prim&aelig;r diagnose blev brugt til at beskrive patientkarakteristika. Vi beregnede risikoen for d&oslash;d inden for 7 dage efter udskrivning ved hj&aelig;lp af multiple logistisk regressionsanalyse.</p> <p><strong>Resultater:</strong> I 805 ud af 201.299 inkluderede udskrivelser d&oslash;de patienten inden for 7 dage. Sammenlignet med Virtual-modellen var oddsratioet for d&oslash;d inden for 7 dage efter udskrivning 0,72 (95\% konfidensinterval: 0,59&ndash;0,92) for Uafh&aelig;ngig model og 0,75 (95\% konfidensinterval: 0,61&ndash;0,92) for Hybrid+Virtual-model. &Oslash;get risiko var forbundet med mandligt k&oslash;n, h&oslash;jere alder og en medium eller h&oslash;j Charlson Comorbidity Index score.</p> <p><strong>Konklusion:</strong> Sammenlignet med udskrivelser fra Virtual-modellen var risikoen for d&oslash;d inden for 7 dage efter udskrivning lavere, hvis ED havde en Uafh&aelig;ngig eller en Hybrid+Virtual-model.</p>},
abstract_kl = {<p>siunertat: misissuinerup tamatuma siunertaa tassaavoq akunneranni akutmodtagelsesafdeling ( ED) toqumut nalorninartumilu ilutsit aaqqittuutisinernut ataneq ED napparsimmavimmit angerlartitaanerup kingorna ulluisa arfineq marluk iluani misissuineq.</p> <p>napparsimasut aamma periaatsit: qallunaat akunneranni 1 +? ilanngussivugut. januaari 2011 aamma 24. decembari 2014 napparsimmavimmit angerlartitaanerup kingorna ulluisa arfineq marluk iluani toqumik kinguneqartoq. inklusionskriterium utoqqaassusiuvoq ukiut 18-it. Exklusionskriteriet napparsimmavimmi unitsitaaneruvoq allat. assilisassaq ( Virtual) siulleq: immikkoortortaqarfiit allat praktikkertoq-veq +? suliarinnittunik ivertitsipput. napparsimasup isumagineqarninnut ED akisussaasuupput immikkoortortaqarfiullu +? akunneranni +? salliutillugu. anden assilisassaasa ( akutaq): ED / immikkoortortaqarfiit allat suliassat suliaraat; praktikkertoq-veq / konsulentit ED / immikkoortortaqarfinnit allat ivertinneqarput. ED / immikkoortortaqarfiit allat napparsimasup isumagineqarninnut oqartussaaffigaat. pingajuat assilisassaasa ( attaveqanngitsoq): ED suliassat tamaasa suliarai; praktikkertoq-veq konsulentinik / ivertitsivoq; aamma napparsimasup isumagineqarninnut oqartussaaffigaa. suiaassuseq utoqqaassuserlu Charlson Comorbidity Index score nappaatip suussusianik paasinninneq pingaarneq patientkarakteristikum allaaserinninnissamut atorneqarput. toqumut nalorninartoq napparsimmavimmit angerlartitaanerup kingorna ulluisa arfineq marluk iluani regressionsanalyse logistisk multipel ikiorsiullugu naatsersorparput.</p> <p>inernerit: 805 angerlartinneqarnernit ilanngussanit 201.299-init napparsimasoq ullut arfineq marluk iluani toquvoq. Virtual-iluseqmut assertuutigaa napparsimmavimmit angerlartitaanerup 0,72-ip ( 95-it \%-it kingorna ulluisa arfineq marluk iluani konfidensinterval oddsratio +?: 0,59-0,92) assilisassamut attaveqanngitsumut 0,75-illu ( 95-it \%-it konfidensinterval: 0,61-0,92) Akutaq+Virtual+iluseq-veq. nalorninartoq sakkortusivoq score atassutilik suiaassutsimik angummik utoqqaassutsimillu angisooq tusagassiuummik imaluunniit qattunermik Charlson Comorbidity +?.</p> <p>inerniliineq: toqumut nalorninartoq ED attaveqanngitsoqarpoq imaluunniit Akutaq+Virtual+iluseq-veqaruni Virtual-iluseqmit angerlartinneqarnernut assertuutigaa napparsimmavimmit angerlartitaanerup kingorna ulluisa arfineq marluk iluani +?.</p>},
abstract_is = {<p><strong>Meginmarkmi&eth;:</strong> Markmi&eth; &thorn;essarar ranns&oacute;knar er a&eth; rannsaka tengsl milli skipulagsmynda &thorn;j&oacute;nustudeildar h&aacute;ttvarps&ouml;ryggis (ED) og h&aelig;ttu &aacute; dau&eth;a innan 7 daga eftir &uacute;tskrift fr&aacute; ED.</p> <p><strong>Sj&uacute;klingar og a&eth;fer&eth;ir:</strong> Vi&eth; t&ouml;ldum &iacute;tal&iacute;u ED &uacute;tskriftir &aacute; milli 1. jan&uacute;ar 2011 og 24. desember 2014 sem lei&eth;a til dau&eth;a innan 7 daga eftir &uacute;tskrift. Innsl&aacute;ttartilskilgreiningin var aldri eldri en 18 &aacute;ra. &Uacute;tilokunarvi&eth;mi&eth;i&eth; var frekari innl&ouml;gun &iacute; sj&uacute;krah&uacute;s. Fyrsta skipulagsmyndin (Virtual): a&eth;rar deildir r&aacute;&eth;a yfir f&eacute;l&ouml;gum sem framkv&aelig;ma ED verkefni. &THORN;eir eru &aacute;byrgir fyrir sj&uacute;klingaum&ouml;nnun ED og forgangsra&eth;a verkefnum s&iacute;num milli eigin deildar og ED.&Ouml;nnur skipulagsmyndin (Hybrid): ED / &ouml;nnur deildir framkv&aelig;ma verkefni; f&eacute;laga / r&aacute;&eth;gjafar eru r&aacute;&eth;nir &iacute; ED / &ouml;&eth;rum deildum. ED / &ouml;nnur deildir hafa &aacute;byrg&eth; &aacute; sj&uacute;klingaum&ouml;nnun.Thri&eth;ja skipulagsmyndin (&Oacute;h&aacute;&eth;): ED framkv&aelig;mir alla verkefna; r&aacute;&eth;a f&eacute;l&ouml;gum / r&aacute;&eth;gj&ouml;fum; og hafa &aacute;byrg&eth; &aacute; sj&uacute;klingaum&ouml;nnun. Kyn, aldur, Charlson samor&eth;unarstig index einkenni og forst&ouml;&eth;u greiningu notu&eth;um til a&eth; l&yacute;sa sj&uacute;klingaeinkennum. Vi&eth; reiknu&eth;um h&aelig;ttuna &aacute; dau&eth;a innan 7 daga eftir &uacute;tskrift me&eth; margfeldni l&oacute;&eth;r&eacute;ttri greiningu.</p> <p><strong>Ni&eth;urst&ouml;&eth;ur:</strong> &Iacute; 805 af 201 299 &uacute;tskriftum sem t&oacute;ku &thorn;&aacute;tt &iacute; ranns&oacute;kninni d&oacute; sj&uacute;klingurinn innan 7 daga. Mi&eth;a&eth; vi&eth; Virtual skipulagsmyndina var odds hlutfall dau&eth;a innan 7 daga eftir &uacute;tskrift 0,72 (95\% &ouml;ryggisbil: 0,59-0,92) fyrir &oacute;h&aacute;&eth;an skipulag og 0,75 (95\% &ouml;ryggisbil: 0,61-0,92) fyrir Hybrid + Virtual skipulagsmyndina. Aukin h&aelig;tta var tengd karlkyni, eldri aldur og mi&eth;lungs e&eth;a h&aacute;tt Charlson samor&eth;unarstig.</p> <p><strong>&Aacute;lyktun:</strong> Mi&eth;a&eth; vi&eth; &uacute;tskriftir fr&aacute; Virtual skipulagsmynd, var h&aelig;ttan &aacute; dau&eth;a innan 7 daga eftir &uacute;tskrift l&aelig;gri ef ED haf&eth;i sj&aacute;lfst&aelig;tt e&eth;a Hybrid + Virtual skipulag.</p>},
abstract_fo = {<p><strong>M&aacute;l:</strong> M&aacute;li&eth; vi&eth; hesi ranns&oacute;kn er at granska sambandi&eth; millum organisatorisku modellum og &aacute;h&aelig;ttuna fyri dey&eth;a&eth;um innan 7 dagar eftir at ver&eth;a l&aelig;tta&eth;ur &uacute;r n&oslash;&eth;arvi&eth;ger&eth;aravd&oslash;linum (NV).</p> <p><strong>Sj&uacute;klingar og metodir:</strong> Vit tosa&eth;u vi&eth; f&oslash;royskar l&aelig;knar og s&aacute;ttm&aacute;la&eth;u at n&yacute;ta teirra kunning &iacute; hesi ranns&oacute;kn. Vit s&oacute;tu sum rith&oslash;vundar &aacute; hesum og tilpassa&eth;u tekstini til f&oslash;royskar skr&aacute;settir. Vit t&oacute;ku vi&eth; f&oslash;royskum sj&uacute;krad&oslash;mi millum 1. januar 2011 og 24. desember 2014, t&aacute; i&eth; sj&uacute;klingurin doy&eth;i innan 7 dagar eftir at ver&eth;a l&aelig;tta&eth;ur &uacute;r NV. Inklusjonskrav var at vera eldri enn 18 &aacute;r. Eksklusjonskrav var innl&oslash;ggjing aftur &iacute; sj&uacute;krah&uacute;s. Fyrsti modell (Virtuellur): onnur avdelingar n&yacute;ta staglar, i&eth; gera NV uppg&aacute;vurnar. Teir eru &aacute;byrgdir fyri umsorgan og prioriteta uppg&aacute;vurnar millum s&iacute;tt egna avdeling og NV. Annar modell (Hybrid): NV og onnur avdelingar gera uppg&aacute;vurnar; staglar/r&aacute;&eth;gevarar eru til settir av NV/onnur avdeling. NV/onnur avdelingar hava umsorgaransvaret. Tri&eth;ji modell (&Oacute;avhengingur): NV ger &oslash;ll uppg&aacute;vurnar; settir staglar/r&aacute;&eth;gevarar; og hava umsorgaransvaret. Kyn, aldur, Charlson Comorbidity Index stig og prim&aelig;rur sj&uacute;krad&oslash;mi v&oacute;r&eth;u n&yacute;tt til at l&yacute;sa sj&uacute;klinga einkenni. Vit reikna&eth;u &aacute;h&aelig;ttuna fyri dey&eth;a&eth;um innan 7 dagar eftir at ver&eth;a l&aelig;tta&eth;ur &uacute;r NV vi&eth; n&yacute;tslu av fleiri logistiskum regresjonsan&aacute;lisum.</p> <p><strong>Resultat:</strong> &Iacute; 805 av 201&thinsp;299 l&aelig;ttingum &iacute; ranns&oacute;knini doy&eth;i sj&uacute;klingurin innan 7 dagar. T&uacute;lka&eth; vi&eth; Virtuellum modellinum, var odds ratio fyri dey&eth;a&eth;um innan 7 dagar eftir at ver&eth;a l&aelig;tta&eth;ur &uacute;r NV 0,72 (95\% treytar&oslash;ki: 0,59&ndash;0,92) fyri &Oacute;avhengingur modellin og 0,75 (95\% treytar&oslash;ki: 0,61&ndash;0,92) fyri Hybrid+Virtuellur modellin. Aukin &aacute;h&aelig;tta var kn&yacute;tt vi&eth; karlkyni, eldri aldur, og mi&eth;al ella h&oslash;gum Charlson Comorbidity Index stigi.</p> <p><strong>&Aacute;lyktan:</strong> T&uacute;lka&eth; vi&eth; l&aelig;ttingum fr&aacute; Virtuellum modelli, var &aacute;h&aelig;ttan fyri dey&eth;a&eth;um innan 7 dagar eftir at ver&eth;a l&aelig;tta&eth;ur &uacute;r NV l&aelig;gri, um NV hev&eth;i ein &Oacute;avhengingur ella Hybrid+Virtuellur modell.</p>},
biburl = {https://zeal.dk/publications/risk-of-death-within-7-days-of-discharge-from-emergency-departments-with-different-organizational-models/},
biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/risk-of-death-within-7-days-of-discharge-from-emergency-departments-with-different-organizational-models/},
urltitle = {risk-of-death-within-7-days-of-discharge-from-emergency-departments-with-different-organizational-models},
author = {M&oslash;llek&aelig;r, Anders and Kirkegaard, Hans and Vest Hansen, Betina and Duvald, Iben and Eskildsen, Jacob Kj&aelig;r and Obel, B&oslash;rge and Madsen, Bo}
}