zeal - sustainable strategy - since 1980

Tag: miljøpåvirkning

  • Er LCA relevant for jer?

    Er LCA relevant for jer?

    Når I skal vælge mellem to produkter, hvilket er så mest miljøvenligt? Når I skal vælge nye materialer til et produkt, hvilket skader så miljøet mindst? Det kan være svært, hvis ikke umuligt at vide. Det er her LCA kommer ind i billedet. Livscyklusvurderinger (LCA) er noget der i stigende grad snakkes om rundt omkring…