zeal - sustainable strategy - since 1980

Fremtidssikret forretnings­udvikling

Vi fremtidssikrer virksomheder og klæder ledere på til at navigere på et marked i konstant forandring. Vi hjælper vores kunder med at afdække risici og potentialer i ny lovgivning og kundekrav til miljømæssige og sociale forhold. Sammen udvikler vi konkrete og handlingsorienterede mål og sætter retningen for en modstandsdygtig og bæredygtig strategi.

Uanset om I kalder det bæredygtig forretningsudviklingregenerative eller cirkulære forretningsmodeller, så er det hele en del af et større sammenhængende system. Læs mere her, hvis I gerne vil vide mere om vores tilgang til forretningsudvikling.

Kunder

Vi har erfaring fra mange forskellige brancher og har hjulpet både iværksættere, etablerede virksomheder, såvel som offentlige organisationer. Det er jer der er eksperterne på jeres felt, og vores kernekompetence er at fremtidssikre jeres forretningsmodel, så I også kan skabe værdi på den lange bane.

Støtteordninger

Vi er rådgivere i flere af statens og EU’s økonomiske støtteordninger. Det betyder, at vi kan hjælpe jer med at søge finansiering til projekter og sikre, at I bliver del af et netværk af virksomheder på samme rejse som jer.

Samarbejdspartnere

Ingen der lykkes med omstillingen alene. Vi skal række ud og arbejde sammen for at skabe den verden, vi gerne vil være en del af i fremtiden.

Uddannelsesinstitutioner

Vi underviser i bæredygtig forretningsudvikling, skriver grundbøger og hjælper andre undervisere med at udvikle undervisningsmaterialer, som bidrager til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Vi lærer studerende, iværksættere, ledere og bestyrelsesmedlemmer at ændre business as usual og bidrage til en bedre balance for planet og samfund.