zeal - sustainable strategy - since 1980

En 4-dages arbejdsuge styrker den menneskelige bundlinje

Hvad er et godt arbejdsliv? Det spørgsmål stiller jeg jævnligt mig selv, fordi jeg er optaget af, hvordan jeg bruger min tid bedst muligt. Derfor har jeg med stor begejstring læst bogen Brænd Hamsterhjulet – guide til et lykkeligt arbejdsliv af Pernille Garde Abildgaard.

Bogen er et glimrende bevis på, at mange danske virksomheder og medarbejdere er begyndt at spørge sig selv, hvad et lykkeligt arbejdsliv er – og et godt eksempel på, at svaret for mange er en 4-dages arbejdsuge.

Belgien har man ved lov givet alle ret til en 4-dages arbejdsuge uden nedgang i løn, og i Wales arbejder man hen imod det samme. De ændrede arbejdsgange testes og undersøges desuden i lande som Island, Storbritannien, Canada og New Zealand. I Danmark er både virksomheder, organisationer og kommuner begyndt at tænke i de baner

Målbare resultater som øget omsætning og arbejdskvalitet, færre sygedage, større trivsel og styrket evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, er blot nogle af gevinsterne ved at gentænke de interne arbejdsgange og tænke ud af boksen.

En omlægning til færre arbejdsdage inviterer til en konstruktiv diskussion om fokustid, effektiv mødekultur, hjemmearbejde, intern kommunikation, mailhåndtering og flow. En vigtig diskussion om tid, som styrker den menneskelige bundlinje.

Tid er den menneskelige bundlinjes valuta

Når vi taler om den menneskelige bundlinje og bæredygtig forretningsudvikling, så taler vi om alle de mennesker, der indirekte eller direkte påvirkes af en virksomheds aktiviteter.

Det helt centrale spørgsmål for alle virksomheder er altså: Hvem påvirker I?​ Og hvordan påvirker I dem? Hvordan forbruger og investerer I jeres og deres tid? Jeres kunders tid, leverandørers tid, samarbejdspartneres tid og ikke mindst, jeres medarbejderes tid?

I zeal har vi siden 2019 haft 4-dages arbejdsuge. Det er et fantastisk værktøj for os, fordi vi hele tiden forholder os til, hvordan vi får skabt et godt og sundt arbejdsliv samtidig med, vi gør en forskel for vores kunder.

Fredag er kontoret lukket. Vi har ingen interne møder, og man skal ikke forvente at få svar fra en kollega før mandag

Forskning viser nemlig, at mere end 25 arbejdstimer pr. uge har en negativ effekt på menneskers kognitive evner. Derfor er vi optaget af, hvordan vi investerer den tid, vi har, bedst muligt.

I zeal gør vores 4-dages arbejdsuge os bevidste om hele tiden at have fokus på kvaliteten af vores arbejdstid. Det bliver et fælles, løbende udviklingsprojekt, som vi taler om og tydeliggør med fælles fokusbånd og timeglas. Vi inspirerer løbende hinanden og taler åbent og ærligt om, hvordan vi sammen bliver bedre.

Virksomheder skal påvirke medarbejdernes arbejdsliv positivt

Det er vigtigt at understrege, at en 4-dages arbejdsuge ikke implementeres over natten. Og den passer ikke sig selv. Det er et løbende udviklingsprojekt for hele organisationen, som kræver tålmodighed, tydelige regler og klar forventningsafstemning.

Som virksomhed bør I derfor starte med at se på, hvilken værdi en kortere arbejdsuge kunne skabe for jer: Hvad er formålet? Og hvordan kan det påvirke jeres forretning positivt?

Hvis en 4-dages arbejdsuge skal styrke jeres menneskelige bundlinje, så er det helt afgørende, at den tilpasses jeres virksomhed og jeres forretningsmodel. Det kræver en skarp prioritering fra ledelse og medarbejdere ift., hvad der skaber værdi, hvad der er vigtigt og hvordan effekten af de aktiviteter, der prioriteres, sikres. Hvis ikke man lykkedes med det, så presses den menneskelige bundlinje uundgåeligt, fordi ugen er kortere.

Der er som nævnt mange gode ting at hente ved at kaste sig ud i udfordringen og udvikle måden, I arbejder på. Bæredygtig udvikling af arbejdsmiljøet ér et udviklingsprojekt, hvor I som virksomhed løbende og målrettet tager ansvar for, at den tid jeres medarbejdere forbruger på arbejdspladsen skaber værdi for både virksomheden og medarbejderen. Det er en udfordrende men meget vigtig opgave, som bør prioriteres højt.

Kontakt os gerne, hvis I er nysgerrig på, hvordan I kan styrke jeres menneskelige bundlinje og gøre jeres virksomhed mere bæredygtig.

Kirstine Hougaard

Rådgiver i bæredygtig forretningsudvikling

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.