zeal - sustainable strategy - since 1980

Effektuering

Effektuering refererer her til Professor Saras D. Sarasvathys teori om effekturering (på engelsk: effectuation). Saravathy mener, at iværksætteri handler om at skabe muligheder gennem handling.  

Gennem flere studier af erfarne iværksættere fandt Sarasvathy, at deres måde at handle sig fremad på i høj grad var karakteriseret ved en særlig form for logik. Denne logik kalder hun ’effektuering’. Ifølge Sarasvathy afgøres dine muligheder for at lykkes som iværksætter ikke af dine personlighedstræk eller din evne til at opdage muligheder, men af hvorvidt du er i stand til at handle dig fremad.  

De gode iværksættere er således gode til at træffe handlingsfremmende beslutninger. Beslutninger der træffes med afsæt i deres forhåndenværende midler og faktiske situation – ikke i potentielle midler eller ønskede situationer. Når beslutningerne har en tydelig reference til faktiske, hverdagsnære forhold, bliver de tilknyttede handlinger typisk mere beskedne, men også nemmere at realisere og evaluere.