zeal - sustainable strategy - since 1980

Tag: spildstrømme

  • 6 veje til mindre spild

    6 veje til mindre spild

    Siden 2012 har affaldsmængderne i Danmark været støt stigende. I erhvervet udgjorde affald fra bygge- og anlægsbranchen i 2019 5 mio. ton, svarende til 40 pct. af det samlede affald. Samme år producerede det øvrige erhverv i Danmark 4,2 mio. ton affald, hvilket udgjorde 33 % af den samlede affaldsmængde. Det er derfor oplagt at…