zeal - sustainable strategy - since 1980

6 veje til mindre spild

Siden 2012 har affaldsmængderne i Danmark været støt stigende. I erhvervet udgjorde affald fra bygge- og anlægsbranchen i 2019 5 mio. ton, svarende til 40 pct. af det samlede affald. Samme år producerede det øvrige erhverv i Danmark 4,2 mio. ton affald, hvilket udgjorde 33 % af den samlede affaldsmængde.

Det er derfor oplagt at alle virksomheder i Danmark tager aktivt del i indsatsen for at mindske landets samlede affaldsmængde. Meget af det der ender som affald, kan i flere tilfælde få nyt liv. Derfor har vi lavet en lille guide med 6 veje til mindre spild, som vi håber, kan være en inspirationskilde til jeres virksomheds indsats i kampen mod mindre affald.

Refuse
Det er en god regel at starte med at overveje, om ‘nej tak’ er en reel løsningsmulighed. Kan vi fravælge hele eller dele af emballagen? Kan vi genbruge materialet? Kan vi undgå indpakning? Kan I aktivt fravælge at generere affald, er I med til at sætte en mere miljøvenlig retning for jeres virksomhed nu og fremadrettet.

Er det uundgåeligt at genere spild, kan de nedenstående veje til mindre spild med fordel undersøges.

Reduce
Hvis ikke det er muligt for jer helt at undgå spild, er næste mulighed at undersøge hvordan I reducerer mængden af spild og affald, I producerer. Er I en produktionsvirksomhed, bør I se på hvordan I optimerer på de ressourcer I bruger – og hvordan I bedre udnytter jeres materialer. Er I derimod en servicevirksomhed, skal I se på om der forbruges materialer i jeres service som kan reduceres – fx ved at gå fra print til digitalt.

Reuse
Er der alligevel spild/affald tilbage, så skal I se på hvilke materialer, der kan genbruges – enten af jer selv eller af andre. Selvom I betragter et produkt som affald, kan andre virksomheder eller organisationer måske få gavn af det. Står I fx med møbler så som stole, borde eller andet interiør I ikke bruger, så undersøg om kan andre virksomheder få gavn af dette – fx startups, hvor ressourcerne er få.

Repair
Har I produkter som er gået i stykker og derfor ikke kan genbruges i nuværende stand, bør I undersøge om det kan istandsættes – eller om der måske er nogen der opkøber den type produkter for at istandsætte dem. Vælger I at reparere hvad end der er i stykker, gavner I miljøet ved at forlænge dets levetid fremfor at købe nyt.

Recycle
Kan det ikke genbruges eller istandsættes, kan hele eller dele højest sandsynligt genanvendes. Find ud af om I kan sortere materialet eller produktet således at det kan genanvendes, og dermed indgå i en ny cirkel.

Rot
Har I med restmateriale at gøre som er bionedbrydeligt fx fra fødevarehåndtering, bør dette komposteres eller genanvendes.

  • At kompostere er en naturlig proces, og restproduktet kan bruges til diverse formål, som fx jordforbedring og gødning på udearealer.
  • Flere virksomheder, fx HCS (link til HCS hjemmeside), beskæftiger sig med håndtering af bioaffald til genanvendelse. HCS køber jeres bioaffald med det formål at omdanne dette til biogas hos udvalgte samarbejdspartnere.

Bioaffald modtages ikke på genbrugspladser som vi kender det fra haveaffald, og derfor bør I undersøge hvilke muligheder I har til rådighed ift. bortskaffelse. Der eksisterer mange måder, hvorpå jeres bioaffald kan bearbejdes, så undersøg markedet før en aftale indgås. Hvilken metode der er passende for netop jeres virksomhed, afhænger af jeres behov og mængde af bioaffald. Derudover, anbefaler vi, at I undersøger forhold og krav for håndtering af bioaffald i jeres kommune, for at sikre at håndteringen og bortskaffelsen sker under korrekte forhold.

Der er mange måder at tænke i mindre spild på, og vi håber ovenstående har inspireret og motiveret jer til at tænke i nye baner. Det kræver en ekstra indsats at reducere sin virksomheds samlede affaldsmængde, men selv de mindste tiltag gør en forskel. Derfor er det vigtigere at fokusere på at komme i gang – også selvom I lige nu ikke ved, hvordan I kommer helt i mål – og der er ingen tid at spilde.

Ønsker I at vide endnu mere om dette, så læs vores blogindlæg “Fra affald til ressource” hvor vi præsenterer 3 virksomheder/initiativer, som gør en målrettet indsats i kampen for mindre affald.

Er I en SMV og ønsker I hjælpe til at komme i gang med at reducere jeres spild, så kan projektet WASTELIFE måske være noget for jer. Projektet sætter fokus på kortlægning og udnyttelse af det skjulte grønne guld i jeres virksomhed – i form af spildstrømme, der i dag enten ikke udnyttes, deponeres eller brændes af.  Læs mere her, og kontakt os endelig hvis I har mod på at være med.

Louise Svendsen

Studentermedhjælper, bæredygtighedsentusiast og kandidatstuderende ved Aalborg Universitet

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.


Udgivet

i

,

af