zeal - sustainable strategy - since 1980

Startup24

”Ændringen sker, når bæredygtighed bliver vedkommende og konkret”

Ian Norman, Erhvervs- og iværksætterkonsulent, Business Viborg

Business Viborg har taget initiativ til og udviklet iværksætterforløbet Startup24, hvor lokale iværksættere deltager for at blive klædt på til at udvikle deres virksomheder. Forløbet giver iværksætterne et kompetenceløft, sparring fra ligesindede iværksættere, et coach-forløb med en erfaren erhvervsperson og en kontorplads i et professionelt arbejdsmiljø.

Startup24-projektet blev afholdt over otte forløb på to år fra 2022-2022 for at styrke lokalt og regionalt iværksætteri. zeal bidrog med en heldagsworkshop om bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi i det 24 uger lange forløb.

Ian Norman var projektleder og initiativtager til Startup24. Han er til daglig Erhvervs- og iværksætterkonsulent i Business Viborg

Af Emma Hovedskov Pelsen

Hvilken værdi vil Startup24 gerne give iværksætterne ved at sætte fokus på bæredygtig udvikling og verdensmålene?

I forbindelse med Startup24, hvor vi vejleder omkring 130 nystartede virksomheder, har vi haft zeal med til at stå for vejledning af iværksættere indenfor bæredygtig forretningsudvikling. Verdensmålene kan ofte virke uoverskuelige for en lille virksomhed og det kan skabe afstand og passivitet i forhold til den bæredygtige dagsorden. Noget af det, zeal tydeliggør er, at uanset hvad din virksomhed leverer – om det er et produkt eller en ydelse – så har du mulighed for at gøre en forskel.”

Hvordan bliver bæredygtig udvikling relevant for iværksætterne?

“Ved at det bliver vedkommende! Det er helt afgørende at den viden de får er vedkommende og konkret – det er det, der gør forskellen. zeal har været med til at skabe forståelse hos iværksætterne for, hvorfor bæredygtighed er relevant, også for små og nystartede virksomheder. Det er afgørende, at den enkelte får en forståelse for, at det handler om medansvar, og at det er for alle. Det er en filosofi, en måde at gøre tingene på som jeg er stor fan af og det kan jeg se at vores iværksættere også er.”

Hvilke udfordringer er der for iværksættere i forhold til at blive en bæredygtig virksomhed?

“Jeg oplever at de fleste ser bæredygtighed og omstillingen hertil som en stor mundfuld – det er de færreste der tænker ”det gør vi bare”. Mange ser FN’s verdensmål som noget, der er relevant for store virksomheder at arbejde med, men ikke for deres egen. Hvis ens virksomhed leverer en service fremfor et produkt, kan det være særligt svært at se, hvordan man bidrager til den bæredygtige dagsorden, da man jo ikke har et produkt man kan fokusere på.

Men jeg oplever også, at lige så snart der er skabt forståelse for, at det både er relevant og ladsiggørligt at arbejde med bæredygtighed for en mindre og nystartet virksomhed så er der masser gåpåmod. Zeal har været gode til at vække gnisten hos den enkelte. Det er et frø der bliver plantet, som er med til at forme det mindset, iværksætterne fremadrettet agerer ud fra.”

Hvilke redskaber tager iværksætterne med sig?

“Meget er vundet i at forstå, at bæredygtighed er relevant for den enkelte – denne opfattelse er udgangspunktet for fremadrettet at tænke bæredygtighed ind i deres virksomhed.

Derudover bliver der skabt et fællesskab, hvor iværksætterne kan sparre med hinanden om netop de udfordringer de står overfor, og det har vist sig at være virkelig værdifuldt.”

Hvad tager du med dig fra forløbet?

Vi er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at der er skabt et sprog for at tale om bæredygtighed – og at det bliver anvendt og husket, når der tales om forretningsudvikling. Ligesom moms og told er aspekter, som man skal huske at have en forståelse for som virksomhedsejer, så skal bæredygtighedsaspektet også have en plads i tilgangen til virksomheden. Det er en taleramme, som er nødvendige at få skabt.

Jeg kan mærke, at jeg har fået lagt det ind på rygraden som et element vi skal have med og det er et super-nyttigt redskab.

Er du også ansvarlig for at udvikle forløb for iværksættere, hvor du gerne vil inddrage alle bundlinjer, bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi, så tag endelig fat i os for en snak om, hvordan vi kan dig.