Startup24

”Ændringen sker, når bæredygtighed bliver vedkommende og konkret”

Sådan fortæller Ian Norman, erhvervs- og iværksætterkonsulent for Viborgegnens Erhvervsråd, som har inviteret zeal ind som underviser på iværksætterforløbet Startup24.

Kort om StartUp24

Viborgegnens Erhvervsråd har taget initiativ til og udviklet iværksætterforløbet Startup24, hvor lokale iværksættere deltager for at blive klædt på til at udvikle deres virksomheder. Forløbet giver iværksætterne et kompetenceløft, sparring fra ligesindede iværksættere, et coach-forløb med en erfaren erhvervsperson og en kontorplads i et professionelt arbejdsmiljø.

  • Startup24 afholder otte forløb over to år, 2020-2022
  • Et forløb tager 24 uger og er opdelt i tre moduler: Basis, professionel og business coach
  • Styrker og udvikler lokalt og regionalt iværksætteri
  • StartUp 24 (ver.dk)

Ian Norman, Erhvervs- og Iværksætterkonsulent Viborgegnens Erhvervsråd

Business Viborg

zeal har nu undervist tre forløb hos Startup24, og mellem to forløb mødes Emma, marketingassistent hos zeal med Ian, som er hovedarkitekten bag projektet til en snak om hvorfor Ian har valgt at inddrage et modul om bæredygtighed i forløbet for iværksætterne i Viborg.

Emma: ”Hvilken værdi vil Startup24 gerne give iværksætterne ved at sætte fokus på bæredygtighed og verdensmålene?”


Ian: ”I forbindelse med Startup24, hvor vi vejleder omkring 130 nystartede virksomheder, har vi haft zeal med til at stå for vejledning af iværksættere indenfor bæredygtig forretningsudvikling. Verdensmålene kan ofte virke uoverskuelige for en lille virksomhed og det kan skabe afstand og passivitet i forhold til den bæredygtige dagsorden.

Noget af det, zeal tydeliggør er, at uanset hvad din virksomhed leverer – om det er et produkt eller en ydelse – så har du mulighed for at gøre en forskel.”

Emma: ”Hvordan bliver bæredygtighed relevant for iværksætterne?”

Ian: ”Ved at det bliver vedkommende! Det er helt afgørende at den viden de får er vedkommende og konkret – det er det, der gør forskellen. Zeal har været med til at skabe forståelse hos iværksætterne for, hvorfor bæredygtighed er relevant, også for små og nystartede virksomheder. Det er afgørende, at den enkelte får en forståelse for, at det handler om medansvar, og at det er for alle. Det er en filosofi, en måde at gøre tingene på som jeg er stor fan af og det kan jeg se at vores iværksættere også er.”

Emma: ”Hvilke udfordringer er der for iværksættere i forhold til at blive en bæredygtig virksomhed?”

Ian: ”Jeg oplever at de fleste ser bæredygtighed og omstillingen hertil som en stor mundfuld – det er de færreste der tænker ”det gør vi bare”. Mange ser FN’s verdensmål som noget, der er relevant for store virksomheder at arbejde med, men ikke for deres egen. Hvis ens virksomhed leverer en service fremfor et produkt, kan det være særligt svært at se, hvordan man bidrager til den bæredygtige dagsorden, da man jo ikke har et produkt man kan fokusere på.

Men jeg oplever også, at lige så snart der er skabt forståelse for, at det både er relevant og ladsiggørligt at arbejde med bæredygtighed for en mindre og nystartet virksomhed så er der masser gåpåmod. Zeal har været gode til at vække gnisten hos den enkelte. Det er et frø der bliver plantet, som er med til at forme det mindset, iværksætterne fremadrettet agerer ud fra.”

Emma: ”Hvilke redskaber tager iværksætterne med sig?”

Ian: ”Meget er vundet i at forstå, at bæredygtighed er relevant for den enkelte – denne opfattelse er udgangspunktet for fremadrettet at tænke bæredygtighed ind i deres virksomhed.

Derudover bliver der skabt et fællesskab, hvor iværksætterne kan sparre med hinanden om netop de udfordringer de står overfor, og det har vist sig at være virkelig værdifuldt.”

Emma: ”Hvad tager du med dig fra forløbet?”

Ian: ”Vi er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at der er skabt et sprog for at tale om bæredygtighed – og at det bliver anvendt og husket, når der tales om forretningsudvikling. Ligesom moms og told er aspekter, som man skal huske at have en forståelse for som virksomhedsejer, så skal bæredygtighedsaspektet også have en plads i tilgangen til virksomheden. Det er en taleramme, som er nødvendige at få skabt.

Jeg kan mærke, at jeg har fået lagt det ind på rygraden som et element vi skal have med og det er et super-nyttigt redskab.”


Sidder du også og udvikler forløb for iværksættere, hvor du gerne vil inddrage verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi, så tag endelig fat i os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe, bidrage eller sparre med dig.