zeal - sustainable strategy - since 1980

Bæredygtig udvikling

I 1987 udgav FN Brundtland-rapporten ’Vores Fælles Fremtid’, der definerede bæredygtig udvikling som ”… en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare

Det er denne definition vi anvender. Bæredygtighed er et meget komplekst begreb og derfor anbefaler vi altid, at man er mere specifik.