zeal - sustainable strategy - since 1980

Greenwashing

Greenwashing dækker over når man intentionelt vildleder kunden/forbrugeren til at tro, at et produkt eller en service er grønnere/mere miljøvenlig end det er.

Udtrykket udspringer fra “hvidvaskning”, som handler om at dække over uetiske eller kriminelle handlinger. Greenwashing handler således om at få noget til at fremstå bedre (her forstået som mere miljøvenligt) end det i realiteten er.