zeal - sustainable strategy - since 1980

Bruger I ‘bæredygtig’ korrekt?

Det kan være svært at vide, hvordan man bruger ordet ‘bæredygtig’ rigtigt. Før i tiden brugte man betegnelsen ’bæredygtig’ om et frugttræ, der var stærkt nok til at bære æbler flere sæsoner i træk. I dag er udtrykket blevet lidt mere kompliceret, og der eksisterer ikke nogen entydig definition af ordet.  I daglig tale er det måske et mindre problem, men det kan komme til at koste dyrt, hvis I anvender ordet forkert i jeres markedsføring. For at undgå beskyldninger om greenwashing, skal I forstå at bruge ordet rigtigt.   

Mange virksomheder holder sig tilbage (det kaldes greenhushing), og det er ærgerligt at omverden ikke får indsigt i jeres tiltag. I skal ikke være skræmte over at markedsføre, at I gør en forskel i verden. Der ligger stor værdi i at bidrage til den bæredygtige udvikling, og der ligger også stor værdi i at kommunikere om netop dét, I gør. God kommunikation om, tiltag, forbehold og overvejelser I har gjort jer om jeres produkt/produktion/services/virksomhedsdrift gør, at forbrugerne kan tage mere velinformerede beslutninger, andre virksomheder kan blive inspireret (og motiveret) og I kan blive mere attraktive for jeres kunder og samarbejdspartnere.  

Guide til at bruge udtrykket korrekt 
Når jeres virksomhed er en del af den bæredygtige udvikling, som opfylder denne generations behov (og forhåbentlig bidrager til og fremtidige generationers behov), kan I markedsføre, hvordan I gennem konkrete aktiviteter arbejder for at blive mere bæredygtige. For at sikre, at I ikke gør noget forkert, anbefales det, at I i jeres markedsføring beskriver: 

hvad I arbejder med  
(fx vi mindsker vores CO2-udledning

hvordan I arbejder med det  
(fx ved at sænke vores energiforbrug

hvor meget  
(fx med 10% år til år

hvilken positiv påvirkning har det på samfundet eller miljøet 
(fx det bidrager til målet om at holde verden under 1,5 graders temperaturstigning

Udover at udspecificere tiltag og aktiviteter, er det også vigtigt at huske på, at det alt sammen skal kunne dokumenteres. Da der endnu ikke er nogen konkret beskrivelse af, hvad bæredygtighed er (vi er der ikke endnu), er det svært at dokumentere at noget  er bæredygtigt. Der er ikke nogen virksomheder, der er bæredygtige, fordi de indgår i et system, der ikke er bæredygtigt. Derfor anbefaler vi helt at undgå at kalde produkter, services eller virksomheder bæredygtige. 

I markedsføringsloven er der retningslinjer for kommunikation, og hvordan man kommunikerer om bæredygtig udvikling. Reglerne er lavet for at beskytte forbrugerne og gøre det nemmere for dem at overskue deres valgmuligheder. Tilføjer man alene et tillægsord til sit produkt (bæredygtig, grøn, klimavenlig), har det reelt meget lidt værdi for kunden. Hvis man i stedet beskriver, hvad man som virksomhed gør, hvordan man gør det og hvilken effekt, det har, bliver det meget mere brugbart og relatérbart for modtageren.  

Hvis I er interesserede i at blive klogere på, hvad god og ordentlig markedsføring i forhold til bæredygtig udvikling er, så har forbrugerombudsmanden offentliggjort en kvikguide til virksomheder her. Guiden gør det en del mere overskueligt at navigere i reglerne og der gives gode eksempler på ordentlig markedsføring.  

Sara Bisgaard

Praktikant, researcher og bæredygtighedsentusiast

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.