zeal - sustainable strategy - since 1980

Lineær økonomi

Den lineære økonomi og det paradigme som den bygger på, handler om at udnytte begrænsede ressourcer til produktion af produkter med en begrænset livstid. Populært siger vi, at det er en ’køb-brug-og-smid-væk’-model.

Den starter ved råstoffet som tages fra naturen til produktion af materialer og slutter, når det færdige produkt ikke længere fungerer og smides ud.

Der er flere udfordringer ved den lineære model. Først og fremmest kan vi i dag se, at jordens voksende befolkning, den stigende globale velstand og de mange tilflyttere til storbyerne, alt sammen tærer kraftigt på jordens begrænsede ressourcer. Det øgede forbrug genererer meget store mængder affald. Affald, som vi ikke har systemer til at kunne håndtere.

I mange lande brændes affaldet af, hvilket resulterer i udledning af store mængder CO2, eller det graves ned, hvilket kan resultere i at giftige kemikalier forurener jorden og siver ned til drikkevandet, at affaldet skylles ud i havet eller i lokale vandløb og således slår dyre- og planteliv ihjel. 

Den lineære model bygger på, at alle virksomheder skal vokse, og blive ved med at vokse. Dette betyder at de skal tære endnu mere på de begrænsede ressourcer og udfordre affaldssystemer yderligere.