zeal - sustainable strategy - since 1980

Paradigme

Dit paradigme er det sæt briller, du ser verden med. Dine briller (dine paradigmer) er farvet af dine levede oplevelser, din baggrund, din kultur, din uddannelse, din opdragelse og så videre.

Virksomheder har også paradigmer, som former den måde de ser verden på. Måden vi ser verden på definerer måden vi agerer i verden på, og derfor er det vigtigt at vurdere om vores paradigmer er effektive i forhold til de resultater, vi forventer at få.  

Eksempel: ”Nogle virksomheder er fastlåst i paradigmet om, at en lineær økonomi er den eneste måde at opnå profit.”