Paradigme

« Back to Glossary Index

Dit paradigme er det sæt briller, du ser verden med. Dine briller (dine paradigmer) er farvet af dine levede oplevelser, din baggrund, din kultur, din uddannelse, din opdragelse og så videre.

Virksomheder har også paradigmer, som former den måde de ser verden på. Måden vi ser verden på definerer måden vi agerer i verden på, og derfor er det vigtigt at vurdere om vores paradigmer er effektive i forhold til de resultater, vi forventer at få.  

Eksempel: ”Nogle virksomheder er fastlåst i paradigmet om, at en Lineær økonomi

<span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">Den lineære økonomi og det paradigme som den bygger på, handler om at udnytte begrænsede ressourcer til produktion af produkter med en begrænset livstid. Populært siger vi, at det er en ’</span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW96490561 BCX9">køb-brug-og-smid-væk’</span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW96490561 BCX9">-model</span><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">. </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">Den starter ved råstoffet som tages fra naturen til produktion af materialer og slutter, når det færdige produkt ikke længere fungerer og smides ud. </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">Der er flere udfordringer ved den lineære model. Først og fremmest kan vi i dag se, at jordens voksende befolkning, den stigende globale velstand og de mange tilflyttere til storbyerne, alt sammen tærer kraftigt på jordens begrænsede ressourcer. Det øgede forbrug genererer meget store mængder affald. Affald, som vi ikke har systemer til at kunne håndtere. </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">I mange lande brændes affaldet af, hvilket resulterer i udledning af store mængder CO2, eller det graves ned, hvilket kan resultere i at giftige kemikalier forurener jorden og siver ned til drikkevandet, at affaldet skylles ud i havet eller i lokale vandløb </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">og således </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">slår dyre- og planteliv ihjel. </span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">D</span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">en lineære model bygger på, at alle virksomheder skal vokse</span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9">, og blive ved med at vokse. Dette</span></span><span class="TextRun SCXW96490561 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW96490561 BCX9"> betyder at de skal tære endnu mere på de begrænsede ressourcer og udfordre affaldssystemer yderligere. </span></span>
" target="_blank" >lineær økonomi er den eneste måde at opnå profit”  

« Back to Glossary Index