zeal - sustainable strategy - since 1980

Økonomisk bæredygtig

At en virksomhed er økonomisk bæredygtig betyder, at indtjeningen er højere end omkostningerne. Når en virksomhed evner at opnå positive resultater uden at ødelægge det foreliggende grundlag, det vil sige egenkapitalen og øvrige værdier i selskabet er bevaret, så er den traditionelt set økonomisk bæredygtig. De globale målsætninger, som knytter sig til og direkte påvirker økonomisk bæredygtighed, er Verdensmålene 7-12, som inkluderer de essentielle forhold, som vedrører det globale økonomiske økosystem. Global økonomisk bæredygtighed er en afgørende forudsætning for at opnå et bæredygtigt samfund og derfor er det også vigtigt at understrege at de øvrige mål som omhandler den menneskelige og den miljømæssige bundlinje også indirekte påvirker den økonomiske bundlinje. 

Desværre har man indtil nu kun set på virksomheden som isoleret enhed, når man vurderede hvorvidt virksomheden var bæredygtig, og derfor refererer ‘uden at ødelægge det foreliggende grundlag’ kun til virksomhedens interne ressourcer. I dag vil man også se på de gensidige afhængigheder der er i virksomhedens økosystem og værdikæde. Med andre ord ‘det foreliggende grundlag’ hos leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Skaber virksomheden merværdi for sine interessenter, for lokalmiljøet, for samfundet, som virksomheden er en del af, som virksomhedens aktiviteter påvirker? Økonomisk bæredygtig udvikling handler om kontinuerligt at øge og fordele de økonomiske gevinster for alle aktører direkte og indirekte involveret i virksomhedens forretningsmodel. 

Se evt. også Miljømæssigt bæredygtig og Menneskeligt/socialt bæredygtig.