zeal - sustainable strategy - since 1980

Menneskeligt/socialt bæredygtig

At være menneskeligt bæredygtig betyder, at man har mennesket i fokus. De globale målsætninger, som knytter sig til og direkte påvirker menneskelig bæredygtighed, er Verdensmålene 1-6, som inkluderer de essentielle forhold, som vedrører menneskers liv, adfærd og velbefindende. Den menneskelige bæredygtig udvikling er en afgørende forudsætning for at opnå et bæredygtigt samfund, ligesom de øvrige mål for den (makro)økonomiske bæredygtig udvikling og den miljømæssige bæredygtige udvikling også indirekte påvirker den menneskelige bæredygtige udvikling. 

Aktiviteter som er menneskeligt bæredygtige fokuserer på at skabe trivsel, sikrer inklusion af alle samfundsklasser eller opfordrer til mangfoldighed med det formål at øge trygheden for alle i samfundet. Synergierne og de mest værdiskabende resultater opnås, når alle tre typer af bæredygtighed (økonomisk, miljømæssig og menneskelig bæredygtighed) tænkes ind i aktiviteterne, da man på den måde får et bredt og holistisk syn på bæredygtighed, hvor fokus er på sammenhængen og gensidigheden mellem de tre. 

Fx udvikler menneskeligt bæredygtige omgivelser sig på baggrund af måden, vi bruger omgivelserne på. Man kan se på, hvordan de fysiske rammer og det sociale miljø påvirker hinanden, eksempelvis hvordan mennesker bruger byområder, og hvordan byområder påvirker menneskers adfærd både negativt og positivt. 

De fysiske rammer, spiller en væsentlig rolle, når adfærdsmønstre skal ændres. Fx kan materialer være med til at frembringe følelser og skabe nye (bæredygtige) handlinger, som igen påvirker værdigrundlaget og vores forbrugsmønstre. Valg af materialer er derfor ikke kun en faktor når vi snakker om at den miljømæssige bæredygtige udvikling. 

Se evt. også Økonomisk bæredygtig og Miljømæssigt bæredygtig.