zeal - sustainable strategy - since 1980

Omstillingsparathed

At være omstillingsparat dækker over viljen og evnerne til at tilpasse sig nye forhold/behov. Omstillingsparathed for en virksomhed dækker over i hvor høj grad, det er muligt for en virksomhed at ændre sin måde at arbejde på og paratheden til at møde nye, uventede udfordringer.