zeal - sustainable strategy - since 1980

Tidsinvestering

Når man investerer noget af sin tid i et initiativ, projekt, aktivitet eller lignende med en forventning om, at det investerede giver et afkast tilbage. Tid er vores mest værdifulde aktiv. Det kan bruges som en ressource til at investere i den forandring man ønsker at se i verden. Gennem TIME:ANGELS kan professionelle f.eks. investere deres tid i at rådgive startups som de mener bringer værdi til verden med deres idé/produkt/service. Afkastet af investeringen er den værdi og forandring startup’en bringer til verden. Afkastet er derfor ikke nødvendigvis økonomisk værdi, men kan også være menneskelig eller miljømæssig værdi til samfundet.