zeal - sustainable strategy - since 1980

Tid

Traditionelt set bliver tid i virksomhedsregi betragtet som en ressource, hvor målet er at nå så meget som muligt på så lidt tid som muligt. Tid har altid været knyttet til effektivitet, i betydningen efficiency, hvor der lægges vægt på udnyttelsen af tiden, med andre ord, hvor meget tiden kan blive brugt på. Dette står i modsætning til effectiveness, hvor der lægges vægt på effekten af det, som tiden blev investeret i. 

Det bæredygtige perspektiv på tid, handler om at se tid, som en ressource, der bruges, og efter endt brug er tabt, og samtidig en ressource, som kan investeres.  

Når vi investerer tid i projekter, initiativer og lignende er tiden ikke nødvendigvis tabt, fordi gevinsten enten endnu ikke er opnået, eller fordi investeringen bliver ved med at give tilbage i form af f.eks. læring, viden og vedvarende forandring. Derfor bør tid både opfattes som en værdifuld ressource, som vi skal være bevidste om, hvordan vi forbruger, og noget som vi kan investere, lige så vel som vi kan investere penge med et afkast for øje.  

Se evt. også Tidsforbrug og Tidsinvestering.