zeal - sustainable strategy - since 1980

Fra affald til ressource

Ifølge Miljøstyrelsens Affaldsstatistik fra 2019, har vi i Danmark oplevet en stigning i affald på 1,8 tons fra 2015 til 2019 fordelt mellem erhvervet og de danske husholdninger – hvoraf den største stigning ses i bygge- og anlægssektoren. Stigningen signalerer en fortsat udfordring for samfundet, og netop den udfordring forsøger flere virksomheder nu aktivt at bekæmpe gennem genbrug og genanvendelse. Fordi alle virksomheder i Danmark er forpligtet til at sortere deres affald, har vi rig mulighed for at se vores affald, ikke som affald, men som en uudnyttet ressource.

Nedenfor har vi fundet 3 virksomheder/initiativer, som gør en målrettet indsats i kampen for langt mindre affald, som kan inspirere til nye samarbejdspartner, leverandører og aftagere af jeres spild- og restmaterialer, anden sorteringsvarer og råstoffer:

THE UPCYCL

THE UPCYCL betegner dem selv som restmaterialernes datingbureau. Deres platform er et redskab til at finde spild- og restmaterialer med uudnyttet potentiale. Gennem platformen, kan I gøre jeres spild- og restmaterialer tilgængelige for andre virksomheder, som derved reducerer deres forbrug af nye materialer, samtidig med at I reducerer jeres mængde af affald. THE UPCYCL’s arbejde med at matche restmaterialer og producenter sikrer, at nye projekter og kollektioner kan produceres helt eller delvist af spild- og restmaterialer. Som medlem kan I købe og sælge restmaterialer, bidrage til jeres egen og andre virksomheders bæredygtige udvikling samt finde samarbejdspartnere som fx BYG CIRKULÆRT som arbejder for at øge genbrug af byggematerialer i byggebranchen. Såfremt I søger restmaterialer er der en type medlemskab, søger I derimod aftagere af jeres restmaterialer, er der tre forskellige medlemskaber. Alle fire medlemskaber er betalte.

I kan læse mere om THE UPCYCL, deres platform og hvad et medlemskab indebærer her.

Upcycling Forum

Upcycling Forum er et netværk for virksomheder indenfor industri, byggeri, service, arkitektur, design og ingeniørarbejde. Deres formål er, ligesom THE UPCYCL, at hjælpe virksomheder med cirkulære løsninger til spild- og restmateriale. Ved at samle produktionsvirksomheder, kreative virksomheder og handelsvirksomheder i et fælles forum, håber de at synliggøre de uudnyttede ressourcer der findes i spild- og restmaterialer. Som medlem får I adgang til platformen, databasen og værktøjerne. Derudover, kan I også benytte jer af deres CO2-beregner, så I kan beregne den potentielle besparelse ved ikke at bruge nye materialer. Ligesom THE UPCYCL har Upcycling Forum fire forskellige medlemskaber, men modsat er kun tre af dem betalte. Upcycling Forum tilbyder nemlig et gratis medlemskab, for virksomheder som blot ønsker at købe og sælge materialer (kommission og gebyrer indregnes dog ved salg).

I kan læse mere om Upcycling Forum, deres platform og hvad et medlemskab indebærer her.

Upcycling Forum og THE UPCYCL er konceptmæssigt meget sammenlignelige. Derfor anbefaler vi, at I kigger nærmere på de forskellige medlemskaber, for at finde netop den løsning der dækker jeres behov.

REUSE Aarhus

REUSE er en alternativ genbrugsstation for både erhverv og private. Her kan virksomheder, såvel som private, aflevere og finde genbrugte ting og sager helt gratis. Formålet er at give ting, der ellers ville være endt på den traditionelle genbrugsstation som affald, en ekstra chance. Modsat THE UPCYCL og Upcycling Forum, modtager REUSE udelukkende ting som direkte kan indgå som genbrug fx møbler – de tager altså ikke imod materialer til genanvendelse der kræver bearbejdning.

I kan læse mere om REUSE Århus, initiativet og jeres muligheder her.

Det er ikke bare godt for miljøet at tænke affald som ressourcer. Det er også godt for økonomien. Både fordi mange virksomheder betaler for at skille sig af med deres affald, spild- og restmaterialer, og fordi materialepriserne stiger. Derfor er det sund fornuft at overveje, hvordan jeres forretningsmodel kan optimeres med genanvendte eller genbrugte materialer, så vi sammen kan bidrage til ansvarligt forbrug og mere miljøvenlig og cirkulær produktion.

Louise Svendsen

Kommunikationspraktikant, bæredygtighedsentusiast og kandidatstuderende ved Aalborg Universitet

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.


Udgivet

i

,

af

Tags: