zeal - sustainable strategy - since 1980

Samarbejdspartnere

Andre virksomheder, offentlige institutioner, foreninger eller personer, som i samarbejde med jeres virksomhed skaber gensidigt værdifulde resultater – for hinanden, for jeres kunder og for jeres øvrige, fælles interessentkreds. Det betyder blandt andet, at jeres konkurrenter også kan være jeres samarbejdspartnere.

Behovet for mere bæredygtige løsninger kalder på samarbejde om systemiske, tværfaglige løsninger skabt i fællesskab af alle aktører med samme problemstilling/teknologi/materialer/metoder. Derfor kan det være en fordel at søge samarbejder, hvor I kan stå sammen om at skabe opmærksomhed på nødvendigheden af ændringer i lovgivning, etablering af nye værdikædefællesskaber, indsætte nye (eller afskaffe gamle) afgifter, og bidrage med oplysning til forbrugerne, når nye produkter/løsninger bringes på markedet.