zeal - sustainable strategy - since 1980

Forretningsmodel

En forretningsmodel illustrererhvilken værdi virksomheden tilbyder, hvem virksomheden tilbyder værdien til, hvilke ressourcer det kræver at producere/udvikle/udbyde værdien, og hvordan virksomheden transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder. I den traditionelle model beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. Beregningen benyttes til at demonstrere hvorvidt det forventede design af værditilbuddet giver et samlet positivt eller negativt resultat (forventede indtægter – forventede udgifter = overskud/underskud).