zeal - sustainable strategy - since 1980

Tag: ressourcer

  • Earth Overshoot Day: hyldest, håb og handling

    Earth Overshoot Day: hyldest, håb og handling

    Solskin, plusgrader, kvidrende fugle og spirende blomster. Vi nærmer os slutningen af marts, og bevæger man sig bare lidt uden for kontorbygningernes vægge, mærker man tydeligt, at vi er nået til foråret. Desværre betyder det også for Danmarks vedkommende, at vi skal til at fejre vores “Country Overshoot Day”, som i år falder den 28.…

  • 6 veje til mindre spild

    6 veje til mindre spild

    Siden 2012 har affaldsmængderne i Danmark været støt stigende. I erhvervet udgjorde affald fra bygge- og anlægsbranchen i 2019 5 mio. ton, svarende til 40 pct. af det samlede affald. Samme år producerede det øvrige erhverv i Danmark 4,2 mio. ton affald, hvilket udgjorde 33 % af den samlede affaldsmængde. Det er derfor oplagt at…