zeal - sustainable strategy - since 1980

Læg strategien

Skal vi hjælpe med at udvikle jeres næste strategi? Jo flere perspektiver, jo flere mangfoldige øjne I får på jeres virksomhed, jo bedre stillet er I, når verden møder sin næste krise.  

Traditionel forretningsudvikling bygger på et mindset, der handler om at vinde. Fremtidens virksomheder udvikler sig med et mindset, der handler om at vinde sammen. 

Fokus skal i langt højere grad end tidligere være på samarbejdsaftaler og partnerskaber på tværs af værdikæden. Det handler om alle de økosystemer, som din virksomhed er en del af og afhængig af for at leverere til jeres kunder.

Ny lovgivning fra EU kræver det, og det vil fremadrettet være en del af ledelsens overordnede ansvar at sikre balance på alle bundlinjer på både den korte og den lange bane.

Derfor skal der regnes på alle bundlinjer, når virksomhedens samlede regnskab skal opgøres fremover. Det er det ikke længere tilstrækkeligt at have grønne tal på den økonomiske bundlinje. Alle bundlinjer skal værd(i)sættes, hvis virksomheden skal levere på sine målsætninger.

Vi kan bidrage til at I får konkrete, handlingsorienterede målsætninger, som bidrager til virksomhedens positive udvikling inden for planetens budgetter.

Vores levering

~ 125-175 timers rådgivning, research, interviews og rapport

Pris

Fra 125.500,- kr. ekskl. moms og transport (+/- alt efter virksomhedens størrelse)

Vi tilbyder forskellige rådgivningsforløb. Se hele udvalget her, og find det forløb, der bedst matcher din virksomheds behov. Er du nysgerrig efter at vide mere om hvilke værktøjer vi benytter hos zeal, kan du finde bogen “Isbjerget og de bæredygtige bundlinjer” her.